آرایش جنگی دانشجوی مسلمان در جهاد تبیین...
تصور کنید که فرمانده­ی کل قوا، رهبرمعظم­انقلاب همین الان دستور جهاد سخت را صادر کنند، آن هم به صورت واجب عینی! یعنی بر تک­تک جوانان واجب کنند که با دشمن وارد کارزار جنگ سخت شوند! با وجود مشکلات مختلف، چه شور و حرارات و ولوله­ای به پا می­شود؟! [ ادامه مطلب ]