نسیم عشق

به من نگر که رخی همچو کهربا دارم‏

دلی به سوی رخ یار دلربا دارم

ز جام عشق چشیدم شراب صدق و صفا‏

 ‏به خم میکده با جان و دل، وفادارم

مرا که مستی عشقت، ز عقل و زهد رهاند

‏ ‏چه ره به مدرسه یا مسجد ریا دارم؟

غلام همت جام شراب ساقی باش‏

‏که هر چه هست از آن روی با صفا دارم

نسیم عشق ، به آن یار دلربا‏ برگو‏

 ‏ز جای خیز که من درد بی‏دوا دارم

چه رازهاست در این خم و ساقی و دلبر‏

 ‏به جان دوست ز درگاه کبریا دارم

سخن ز تخت سلیمان و جام جم نزنید‏

 ‏که تاج خسرو کی را من گدا دارم