نوار اخبار
شصت و یکمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
 شصت و یکمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
1395/07/15
نشریه خط امام در شصت و یکمین شماره خود با موضوعات متنوعی درباره توان حفظ شعائر دینی و مذهبی عزاداری های محرم، بررسی محتوایی محرم و صفر، بررسی اهمیت موضوع امنیت در دیدگاه امام راحل و ... منتشر شد.
شصتمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
 شصتمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
1395/07/03
نشریه خط امام در شصتمین شماره خود با موضوعات متنوعی درباره توان دفاعی بالای کشور که به خواری در چشم بدخواهان نظام بدل شده، نقد شعر مولوی از منظر امام، بررسی موضوع غدیر خم و ... منتشر شد.
پنجاه و نهمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
 پنجاه و نهمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
1395/06/20
نشریه خط امام در پنجاه و نهمین شماره خود با موضوعات متنوعی درباره خیانت های آل سعود در حق مسلمانان جهان، بازخوانی فاجعه منا و بررسی دیدگاه امام در توصیه به طلاب و ... منتشر شد.
پنجاه و هفتمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
 پنجاه و هفتمین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
1395/06/12
نشریه خط امام در پنجاه و هفتمین شماره خود با مطالب متنوعی با موضوعات متنوعی درباره شاخص های یک دولت خدمتگذار، مبانی فکری امام راحل درخصوص آزادی و ولنگاری فرهنگی و ... منتشر شد.
پنجاه و ششمین شماره نشریه خط امام منشر شد + دانلود
 پنجاه و ششمین شماره نشریه خط امام منشر شد + دانلود
1395/05/27
نشریه خط امام در پنجاه و ششمین شماره خود با مطالب متنوعی با موضوعات صوتی از شیخ ساده لوح درباره منافقین، بررسی جریان مقاومت و ... منتشر شد.
پنجاه و پنجمین شماره نشریه خط امام منشر شد + دانلود
 پنجاه و پنجمین شماره نشریه خط امام منشر شد + دانلود
1395/05/23
نشریه خط امام در پنجاه و پنجمین شماره خود با مطالب متنوعی با موضوعات دلایل بی اعتمادی امام راحل به آمریکا، بررسی سیاسی جهاد دانشگاهی و ... منتشر شد.
پنجاه و چهارمین شماره نشریه خط امام منشر شد + دانلود
 پنجاه و چهارمین شماره نشریه خط امام منشر شد + دانلود
1395/03/23
نشریه خط امام در پنجاه و چهارمین شماره خود با مطالب متنوعی در خصوص دروغ پراکنی بی بی سی علیه امام، چرایی ایجاد جهاد سازندگی و ... منتشر شد.
پنجاه و سومین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
 پنجاه و سومین شماره نشریه خط امام منتشر شد + دانلود
1395/03/18
پنجاه و سومین نشریه خط امام با مطالب متنوع در خصوص عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، ایجاد ستاد انقلاب فرهنگی، انحراف شعارهای انقلابی‌گری و ... منتشر شد.
پنجاه و دومین شماره نشریه «خط امام» منتشر شد + دانلود
 پنجاه و دومین شماره نشریه «خط امام» منتشر شد + دانلود
1395/03/12
پنجاه و دومین شماره نشریه «خط امام» با موضوعات متنوعی درخصوص سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل و بازخوانی واقعه 15 خرداد منتشر شد.
سومین شماره از نشریه آرمانخواهی منتشر شد + دانلود
 سومین شماره از نشریه آرمانخواهی منتشر شد + دانلود
1395/02/31
سومین شماره از نشریه آرمانخواهی؛ گاهنامه فرهنگی-اجتماعی تشکل «خط امام»با موضوعات متنوع منتشر شد
نشریه خط امام شماره 50 + دانلود
 نشریه خط امام شماره 50 + دانلود
1395/02/27
پنجاهمین شماره نشریه «خط امام» در نوشتاری به نقش روحانیت در ایران از میرزای شیرازی تا امام خمینی(ره) پرداخته است.
نشریه خط امام شماره 49 + دانلود
 نشریه خط امام شماره 49 + دانلود
1395/02/25
چهل و نهمین شماره نشریه «خط امام» در نوشتاری به مناسبت تأسیس رژیم منحوس صهیونیستی، به بررسی نقش آمریکا در ایجاد این رژیم از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است.
نشریه خط امام شماره 47 + دانلود
 نشریه خط امام شماره 47 + دانلود
1395/02/14
چهل و هفتمین شماره نشریه «خط امام» در نوشتاری به مناسبت واقعه الهی طبس و نابودی متجاوزین آمریکایی، به بازخوانی این حادثه پرداخته است.
نشریه خط امام شماره 46 + دانلود
 نشریه خط امام شماره 46 + دانلود
1395/01/31
نشریه خط امام شماره 45 + دانلود
 نشریه خط امام شماره 45 + دانلود
1395/01/25
RSS
1 2 3
تست
چهارشنبه 29 دي 1395
دیدگاه