نوار اخبار
بازگشت آزادگان به وطن
 بازگشت آزادگان به وطن
1395/05/27
امام با استعفای منتظری موافقت کرد
 امام با استعفای منتظری موافقت کرد
1395/05/23
بازگشت امام خمینی 2 روز عقب افتاد
 بازگشت امام خمینی 2 روز عقب افتاد
1394/11/05
 آنچه در انقلاب فرهنگی به وقوع پیوست
  آنچه در انقلاب فرهنگی به وقوع پیوست
1394/10/22
پیام امام خمینی به حاج در سال 58
 پیام امام خمینی به حاج در سال 58
1394/09/07
امام خمینی(ره) در 19 مهر ماه 58 پیامی را به حجاج فرستادند که این پیام در آن زمان در روزنامه جمهوری اسلامی به زبان های مختلف ترجمه و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
اطلاعات وقتی که از آمدن امام خبر داد
 اطلاعات وقتی که از آمدن امام خبر داد
1394/09/02
روزنامه اطلاعات در 12 بهمن سال 57 با تیتری بزرگ که در تاریخ ماندگار شد خبر از آمدن امام ملت داد.
اطلاعات/ برنامه وسیع برای لحظه ورود امام
 اطلاعات/ برنامه وسیع برای لحظه ورود امام
1394/09/02
در تاریخ 10 بهمن سال 57 روزنامه اطلاعات از برنامه ریزی وسیع مردمی برای لحظه ورود امام خمینی به کشور خبر داده بود.
RSS


تست
چهارشنبه 29 دي 1395
دیدگاه