نوار اخبار
حضرت امام(ره) در مورد مظاهر تمدن غرب چه نظری داشتند؟
 حضرت امام(ره) در مورد مظاهر تمدن غرب چه نظری داشتند؟
1394/11/25
حضرت امام (ره) البته در عین حالی که مخالف غرب‌زدگی و واله و شیدای غرب بودن؛ هستند؛ در عین حال از مظاهر و رجوع مثبت تمدن غرب نیز استقبال می‌کنند. ایشان در جایی صراحتاً می‌فرمایند: «ما تمدن غرب را...
ماجرای آیت‌الله شریعتمداری و موضع حضرت امام (ره) در مورد وی چه بود؟
 ماجرای آیت‌الله شریعتمداری و موضع حضرت امام (ره) در مورد وی چه بود؟
1394/09/11
موضوع آیت الله شریعتمداری از آن دست موضوعات است که عدم پرداخت به آن می تواند زمینه ساز تحریف در برخورد صورت گرفته امام با وی باشد لذا برای روشن شدن شخصیت این روحانی و جهت های فکری وی و نوع تدبیری...
RSS


تست
چهارشنبه 29 دي 1395
دیدگاه