نوار اخبار
کد خبر : 1086
دوشنبه 02 آذر21:26

گفتار امام در دیدار با نمایندگانى از اقلیتهاى مذهبى

لزوم اتحاد مکاتب توحیدى در مقابل ستمگران

ما همه در تحت لواى توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و مبدأ و معاد ایده همه است و ما این مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم.

لزوم اتحاد مکاتب توحیدى در مقابل ستمگران

به گزارش «خط امام »، اما خمینی (ره) در تاریخ 27 آبان سال 61 با نمایندگان اقلیت های مذهبی دیدار داشتند و در این دیدار بر لزوم اتحاد بین مکاتب توحیدی در مقابل ستمگران تاکید نمودند. متن سخنرانی حضرت امام به شرح زیر است:

 من خوشوقتم که جمهورى اسلامى بعضى فرصتها را به ما و ملت ما نصیب مى‏کند و از آن فرصتها، ملاقات با قشرهاى مختلف و مذاهب مختلف و دینهاى مختلف است. ما همه در تحت لواى توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و مبدأ و معاد ایده همه است و ما این مشترکات را داریم و ملت واحده هستیم. و لازم است که در مسائل ایران، همه در صحنه باشیم و همه با هم ید واحده باشیم که دیگرانى که مى‏خواهند به همه ماها تعدى کنند، چه با اسم اسلام، چه با اسم سایر مذاهب، به مسلمین جهان و به ملتهاى مظلوم جهان ظلم و ستم روا مى‏دارند، با هم تشریک مساعى کنیم در اینکه یک راه پیدا کنیم براى جلوگیرى از ستم در تمام قشرهاى انسانهاى دنیا ..

انبیاى عظام- سلام اللَّه علیهم- از آدم تا خاتم که تشریف آورده‏اند و انبیاى بزرگ اولى العزم که در بین مردم تشریف داشته‏اند، همه آنها براى این [بودند] که پرچم توحید را و عدالت را در بین ملتها برپا کنند. پیامبران، تمام پیمبران در طول تاریخ اینطور نبوده است که فقط یک ناصحان باشند، بلکه آنها براى تهذیب اخلاق مردم به گفتار، به کردار، به عمل، به فعالیت مأمور بودند و خداى تبارک و تعالى آنها را براى اینکه انسانها را بسازند، براى اینکه، خلق انسانى در آنها رشد پیدا بکند و اعمال و افعال انسانى داشته باشند، مبعوث فرموده است و همه در هر حالى که بوده‏اند، کوشش خود را کرده‏اند ..

و من یک نکته‏اى که سابقاً هم گاهى گفتم عرض مى‏کنم و او این است که ما نمى‏دانیم چرا این انبیایى که اینقدر کوشش کرده‏اند براى تهذیب ملتها، براى اصلاح ملتها، براى‏ جنبه معنویت ملتها، حکومتهایى که در طول تاریخ آمده است، چه حکومتهاى اسلامى و چه حکومتهاى ادیان دیگر، به حسب غالب، به خلاف مشى پیامبران خود عمل کرده‏اند.

شما امروز مى‏بینید که کشورهاى دنیا مبتلا هستند به سرانى که ادعاى مسیحیت مى‏کنند، ادعاى یهودیت مى‏کنند، ادعاى اسلامیت. ابتلایى که الآن، ملتهاى دنیا دارند به دست بسیارى از این سران، ابتلایى است که باید ما ابتلاى انبیا حساب کنیم. همانطورى که انبیا در صدر عالم تا آخر مبتلا بودند به دست یک خیانتکارانى که با آنها آنطور عمل کردند که روى تاریخ را سیاه کردند، ملتهاى آنها هم امروز مبتلا هستند به سرانى که روى تاریخ را سیاه مى‏کنند و انبیا را سرشکسته در پیش خداى تبارک و تعالى- نعوذ باللَّه- مى‏کنند.

شما ببینید که اگر پیغمبر اسلام را ببرند در محضر خدا و به او بفرماید خداى تبارک و تعالى، وحى کند بر او که این افرادى که، حکومت‏هایى که ادعاى اسلام مى‏کنند، ببینید چه مى‏کنند با مردم، ببینید که این حکومتها برخلاف مصالح کشورهاى خودشان عمل مى‏کنند، جوابى ندارد جز اینکه من تبلیغ کرده‏ام، لکن آنها نشنیدند. و اگر هر یک از انبیا را ببرند در محضر خدا و خداى تبارک و تعالى به آنها وحى کند که این حکومت‏هایى که از مذهب شما هستند، ببینید الآن در جهان چه مى‏کنند، امریکا با مردم چه مى‏کند با دعوى مسیحیت- آن مسیحیّتى که تمام وجودش بر این بوده است، آن مسیحى که تمام وجودش روحانى بوده است و بر این معنا بوده است که مردم را روحانى کند- الآن آنهایى که ادعاى مسیحیت مى‏کنند، اقبالشان به دنیا از آنهایى که مشرک هستند کمتر نیست. آنهایى که اصلًا مبدأ و معاد را قبول ندارند، با آنهایى که دعوى مسیحیت مى‏کنند، دعوى یهودیت مى‏کنند از این سران، فرق با آنها معلوم نیست چیزى باشد، بلکه شاید اینها جلو باشند از آنها در اینکه به دنیا توجه دارند و مردم مظلوم را زیر پاى خودشان خرد مى‏کنند. امروز شما مى‏بینید که صهیونیست در عالم که مدعى یهودى بودن است و یهودیان او را قبول ندارند، با مردم چه مى‏کند و مع ذلک، ادعا مى‏کند که من تابع حضرت موسى هستم! و بالاتر و بدتر از او دولت‏هاى بزرگ مسیحى با مردم چه مى‏کنند! با آن روحانیتى که حضرت مسیح داشته است، با مردم چه مى‏کنند و با ملت‏هاى خودشان،حتى با ملت‏هاى مظلوم خودشان. و دیگران چه مى‏کنند که روى مسیحیت را سیاه کرده‏اند، البته روى خودشان سیاه است. و همین‏طور سایر قشرها و آنهایى که ادعاى اسلام مى‏کنند. امروز صدمه‏اى که ملت مسلمان ما از صدام دارد مى‏کشد و ملت مظلوم مسیحى و غیرمسیحى از صهیونیستها در لبنان و امثال لبنان مى‏کشند، کى از دیگرى کشیده است این رنجها را؟ اینها همه مدعى هستند، لکن در عمل مى‏بینید که چه هستند.

و ما ملتها، ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا در اصل ملیتى که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر نباشیم، نمى‏توانیم در مقابل این سیل کفر و این سیل فزاینده‏اى که همه عالم را دارد مى‏برد، نمى‏توانیم مقاومت کنیم. اینکه مى‏بینید در ظرف چهارسالى که، قریب چهارسالى که ایران بحمداللَّه، ایستاده است و رزمندگان آن در حدود بیش از سه سال، بیش از دو سال در جنگ هستند، شما مى‏بینید که اینها همه ایستاده‏اند و با همه مشکلات ایستاده‏اند و ملت هم پشت سر آنها، و این است که موجب پیروزى ما شده است ..

احترام دولت اسلامى به ادیان الهى

شما این مطلب را باید بدانید که دولت اسلامى اگر به وظایف اسلامى عمل کند، براى همه قشرها، براى همه دینهایى که رسمى هستند در ایران، براى همه اینها احترام قائل است، براى همه اینها؛ همانطورى که براى سایر قشرهاى ملت مسلمان احترام قائل است، براى آنها هم قائل است و این نیست جز اینکه اسلام اینطور است ..

شما در تاریخ شاید دیده باشید که وقتى که لشکر معاویه آمد و چند نفر را چه کرد و یکى از زنهاى اهل مذاهب رسمى را، آن، خلخال را از پایش درآورد، حضرت امیر که [رئیس‏] حکومت آنوقت بود- به حسب نقل- فرموده است که شنیدم خلخال از پاى یک کسى که با اسلام است و تابع اسلام است درآورده‏اند و اگر کسى در این امر بمیرد، این را نباید ملامت کرد. اینطور پشتیبان است.

ملت ایران همه با هم باید در صحنه باشند. همه باید با هم تشریک مساعى کنند براى حفظ ایران و براى اینکه ان شاء اللَّه، سایر کشورهاى دیگر را هم از آن اسارتهایى که داشته‏اند بیرون بیاورند. شما مقایسه کنید، یک حساب پیش خود، مقایسه کنید ما بین آن رژیم سابق و رژیم‏هایى که الآن هم در دنیا هست و بوده است، با رژیمى که امروز در ایران برقرار است، شما مقایسه کنید بین این دو تا ببینید که وضع همه ملت در عین حالى که گرفتاریهاى همه جانبه دارد دولت و ملت ما، در عین حالى که ملت و دولت ما در فشار اقتصادى دولتهاى بزرگ هستند، در عین حالى که دولت و ملت ما مورد تهاجم نظامى دولتها هستند، مع ذلک، آنقدرى که در این چند سال، در این دو سه سال، کم [یا زیاد] با همه این گرفتاریها، براى مستمندان کار شده است، در طول سلطنت این پدر و پسر غیرانسان، حاصل نشده بود. و مطمئن باشید شما که دولت اسلامى خدمتگزار است براى همه قشرهاى ملت، اختصاص به یک طایفه‏اى دون طایفه‏اى ندارد و ما از طرف اسلام مأمور به این معنا هستیم؛ ما مأمور به این هستیم که تا آقایان در تعهد خودشان به دولت اسلامى و جمهورى اسلامى باقى هستند، ما در تعهد خودمان در خدمتگزارى به آنها باقى باشیم. و من امیدوارم که ملت مطلقاً از مسلمین و این قشرهاى غیرمسلم مربوط به اسلام و اینهایى که به رسمیت شناخته شدند در اسلام و در قانون اساسى، همیشه توجه به این داشته باشند که پیروزى ما با این است که همه با هم باشیم، پیروزى ما، پیروزى شما در این است که همه در صحنه باشیم، در این است که اختلافاتى که جزئى بینتان هست بر طرف باشد و اختلاف در کار نباشد. در چیزهایى که مربوط به دولت است، در چیزهایى که مربوط به مجلس است، در چیزهایى که مربوط به قانون است، باید همه ما تشریک مساعى کنیم، همه ملت با هم باشند ..

مجلس خبرگان در راستاى تقویت نهاد رهبرى

امروز در ملت ما مطرح است قضیه مجلس خبرگان براى تعیین رهبرى. این مسئله‏اى است که نباید ملت ایران براى آن کم ارج قائل باشد. الآن یک دسته از فرارى [ها]- که شنیدم- دوره افتاده‏اند که این مجلس خبرگان نباید باشد، براى اینکه تضعیف رهبرى‏ است. مجلس خبرگان تقویت رهبرى است. گول این حرفها را نخورند. باید همه وارد بشوند. این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعى است براى همه ما. حفظ مملکت توحیدى یک تکلیفى است براى همه قشرهاى ملت. و چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأى به وکلا ندهند و رأى به مجلس خبرگان ندهند و وکلایى که باید تعیین بشود و کسرى دارند رأى کم بیاورند، این [ها] برخلاف تکلیف عمل کرده‏اند. باید همه در صحنه باشند و همه وارد باشند. و من به قشر روحانیت هم عرض مى‏کنم که کناره گیرى موجب این مى‏شود که همانطورى که در زمان سابق از [این‏] کناره گیرى علماى مذاهب، اسباب این شد که ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر کارى خواستند دولتها کردند و دولتها را به حال خود گذاشتند و هرطور سرکشى خواستند کردند، چنانچه شما از صحنه بیرون بروید و علما، دانشمندان از صحنه بیرون بروند، این اسباب این مى‏شود که باز آن مسائل سابق پیش بیاید. امروز تکلیف است؛ مجلس خبرگان تکلیف است براى همه که هم در آن که مى‏خواهد خبره بشود باید برود اسم نویسى کند، آن که لایق است برود و اسم نویسى کند و ملت به آنها رأى بدهند. در هر صورت، چنانچه ما همه‏مان در صحنه نباشیم و همه به فکر این نباشیم که این کشور را از شرّ مفسدان نجات بدهیم، اگر به فکر نباشیم- خداى نخواسته- اگر در وضع حاضر هم خیلى تأثیر نکند، در وضع آینده ملت باز تأثیر مى‏کند و- خداى نخواسته- دوباره ملت ما را گرفتار آنطور اشخاص مى‏کند که بر صغیر و کبیر ما رحم نکنند. و من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالى به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به این کشور، خدمت کنیم به این ملت و همه ما با هم باشیم و بر ضد کسانى که برخلاف این ملت هستند، برخلاف مصالح این ملت هستند، نهضت خودمان را حفظ کنیم و ان شاء اللَّه، در طول تاریخ، دیگر گرفتار آن حکومتهایى که خودشان را از مردم جدا مى‏دانستند و براى خودشان دستگاههاى سلطنتى درست کرده بودند، گرفتار ان شاء اللَّه، نشویم ..

 

- والسلام علینا و على عباداللَّه الصالحین.


منبع : خط امام
کد خبرنگار : 12
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

تست
چهارشنبه 29 دي 1395
دیدگاه