عنوان: نقشه تحمیلی به ترکیه
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۶۷/ ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸
مربوط به: پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه ۵۹۸)

اوضاع وخیمتر از آن است که بتوان عواقب آن را درست فهمید. اگر نقشه همان نقشه ترکیه- که تحمیل به مصطفى کمال «1» شد و او نیز قبول کرد و تا توانست اجرا کرد- باشد، حساب این طرفها خصوصا ایران معلوم است. ترکها باز مقاومت کردند ولى ماها گمان نمى‏کنم مقاومتى به خرج دهیم، و دولتها بى‏مزاحمت افکار پلید دیگران را اجرا مى‏کنند ولى با اسم دین مبین اسلام! و ما نیز به همین کلمه دلخوش کردیم یا براى رفع مسئولیت نزد خلق، خود را به دلخوشى مى‏زنیم. اگر اینجا صحبتى شود گفته مى‏شود ملکى «2» بهتر است و آنجا نیز مجرم اصلى را به حساب نمى‏آورند بلکه بعض تلگرافات که اخیرا از قبل بعضى آقایان شده است متضمن تطهیر مجرم اصلى است، و داعى بر نشر هم ظاهرا داشتند که لا بد این طور صلاح را تشخیص داده‏اند. و بالجمله اکنون دو طایفه بیشتر نیست: یا ساکت و یا ناطق مضر؛ «و الامر الى الله تعالى».

پ.ن:

(۱) مصطفى کمال، معروف به آتاتورک از عوامل اصلى فروپاشى امپراتورى عثمانى، مجرى سیاستهاى انگلیس و غرب در آسیاى صغیر، و نخستین رئیس جمهور ترکیه.

(۲)- پادشاهى.