آزمون آخرین سخن


نام * :
نام خانوادگی * :
موبایل * :
کد ملی * :
۱ . "بی تردید رمز بقای انقلاب همان ......................... است."

۲ . حضرت امام (ره) شرایط وکلای مجلس در انتخابات را چه چیزی دانسته اند؟

۳ . بنابر نظر حضرت امام (ره) چه چیزی ملت ها، به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است؟

۴ . حضرت امام (ره) به شورای محترم نگهبان چه وصیتی فرمودند؟

۵ . بنا به توصیه حضرت امام (ره) ملت ایران خصوصا و جمیع مسلمانان عموما واجب است برای این امانت الهی (انقلاب اسلامی) چکار کنند؟

۶ . چه چیزی از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است؟

۷ . حضرت امام (ره) به ملت های اسلامی چه توصیه ای فرمودند؟

۸ . در توطئه ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون به واسطه بی خبری هر دو قشر از توطئه شیطانی، چه کسانی نتیجه چشم گیری گرفتند؟

۹ . بنا به گفته حضرت امام (ره) در وصیت نامه رمز پیروزی انقلاب در چه بود؟

۱۰ . حضرت امام (ره) سر و کار کدام یک از مهمات امور را با جان و مال و ناموس مردم دانسته اند؟