آزمون آخرین سخن


نام * :
نام خانوادگی * :
موبایل * :
کد ملی * :
۱ . حضرت امام (ره) چه کسانی را عضو فعال جامعه می دانند؟

۲ . از نظر حضرت امام (ره) این عصر چه عصری است؟

۳ . حضرت امام (ره) چه وصیتی به اشخاصی که با انگیزه مختلف با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند؛ می نمایند؟

۴ . حضرت امام (ره) چه چیزی را از گناهان بزرگ نابخشودنی دانسته اند؟

۵ . حضرت امام (ره) چه کسانی را شهیدان زنده می دانند؟

۶ . یه گفته حضرت امام (ره) سراسر حقایق قرآنی از چه چیز دم می زند؟

۷ . به فرموده حضرت امام (ره) طاغوتیان و خودخواهان پس از شهادت حضرت علی (علیه السلام) بر کدام یک از آرمان های مقدس قرآن کریم خط بطلان کشیدند؟

۸ . حضرت امام (ره) از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه خواسته اند؟

۹ . حضرت امام (ره) در حدیث شریف ثقلین چه چیزی را مقام اتصال کثرت به وحدت احتمال داده اند؟

۱۰ . نتایج اینکه اسلام با معنویت کار دارد و حکومت و سررشته داری دنیا مطرود است، چیست؟