دستخط حضرت امام در موافقت با انحلال حزب جمهوری


متن نامه آقایان خامنه‎ای و هاشمی رفسنجانی به حضرت امام و پاسخ ایشان را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.