گفت‎و‎گو با دکترمنوچهر محمدی پیرامون ترامپ و تاثیر آن در امریکا، ایران و جهان/۱

سرنوشت کندی در انتظار ترامپ؟!

درست است که صاحبان قدرت نمی‌خواستند ترامپ روی کار بیاید. صاحبان قدرت سرمایه‎گذاری روی کلینتون کرده بودند. اما آقای ترامپ می‌تواند این اهداف و سیاست‌ها را فارغ از صاحبان قدرت پیش ببرد؟ خیر. برای این که در امریکا این ساختار وجود دارد. رئیس‎جمهور اگر هم بخواهد زیادی مقاومت کند، به همان بلایی دچار می‌شود که کندی دچار شد.