مشکل ما و آمریکا سوء‎تفاهم نیست

مرتضی احمدی: مسئله جالب توجه این است که آمریکا در مذاکرات‌ هسته‌ای خود با کره شمالی نیز دقیقا به همین‌روش عمل کرده است؛ چنان‌که گفت‌وگوهای فشرده هسته‌ای دو کشور در سال ۱۹۹۴ منجر به انعقاد توافقی موسوم به "ای اف" یا "چارچوب مورد توافق" شد...