ساده‎لوحید و مملکت را به لیبرال‎ها می‎سپارید

در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودى که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و مى‎بینید که چه خدمت ارزنده‎اى به استکبار کرده‎اید.