در تمجید از کتاب سه‎گونه اسلام شهید بهشتی؛

پیش‎بینی قبل از شهادت!

کتاب سه‎گونه اسلام بین آرمان‎ها و واقعیت‎ها فاصله می‎گذارد و می‎گوید گرچه آرمان این است که همه جامعه، مسلمان راستین باشند اما واقعیت اینگونه نیست، بنابراین باید توقع‎مان را از توده جامعه واقع‎بینانه کنیم بلکه باید نقایص خود را در هدایت توده بشناسیم. از همین جاست که وی می‎گوید «در ایران گروهی که از آن‎ها به عنوان گروم پنجم یاد می‎کنیم از دید من کمتر مورد گلایه هستند تا گروه‎هایی که به عنوان صف مقدم و گروه هدایت‎کننده شناخته می‎شوند.»