مرد متفاوت حوزه‌های علمیه

فقط به امورات فرهنگی و اجتماعی اکتفا نکرد و در صحنه سیاسی لبنان به عنوان مدافع حقوق شیعیان و در عین حال مردی که به دنبال عزت، استقلال و اعتلای لبنان بود نقش ایفا کرد و با تدبیر و سیاستش توانست تا حدود زیادی موفق عمل کند. او در عرصه‌ی سیاست نیز به نظام‎سازی و انجام کار تشکیلاتی مقید بود و مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان را پی‌ریزی کرد تا حضور و اثربخشی شیعیان لبنان جدی‌تر و موثر‌تر واقع شود.