راز ۱۵ خرداد

به نظر می‌رسد یکی از رموز زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره قیام ۱۵ خرداد در نگاه آینده‌نگر حضرت امام، حفظ ریشه و اصالت انقلاب اسلامی است. ۱۵ خرداد است که نشان می‌دهد خط اصلی مبارزه و ساقط کردن نظام دیکتاتوری شاهنشاهی، خط مبارزات اسلامی بوده است نه گروهک‌های مختلف با مکتب‌های و ایدئولوژی‌های مادی و منحط.