امام(ره):موظفید از قیام حق‎طلبانه کارگران حمایت کنید

هیچ کس نقش اعتصابات کارگران و کارمندان کارخانجات بزرگ و کوچک را در پیشبرد هدف ملت ایران که هدم استبداد و استعمار خانمانسوز و برقراری حکومت عدل اسلامی است نباید فراموش کند.


امام(ره) آن سال‎ها که حکومت پهلوی حکم‎فرما بود به عنوان نماینده مستضعفان و کارگران به پا خواست و نه تنها از آنان یاری طلبید بلکه دیگر اقشار نظیر دانشجویان را نیز به حمایت از حقوق آنان فراخواند. او حرکت خویش را مبتنی بر حمایت از کوخ‎نشینان معرفی می‎کرد و در طول سال‎های بعد از انقلاب نیز مدام مسئولین کشور را به مراعات حال کارگران و محرومان جامعه فرامی‎خواند. روح‎الله از جنس مردم بود و درد مردم را می‎فهمید. او از بوسه پیامبر بر دست کارگران می‎گفت و کار کارگران را ارج می‎نهاد. روح‎الله معتقد بود اگر کارگران در میدان باشند، کشور، مستقل خواهد بود و اگر پا پس بکشند، کشور وابسته به بیگانگان می‎شود.

*موظفید از قیام حق‎طلبانه کارگران حمایت کنید

او خطاب به دانشجویان در باب حمایت از کارگران چنین می‎گفت:«شما دانشجویان موظف هستید که از قیام حق طلبانه و مردانه قشرهای کارگر و کارمندان محروم و مسلمان ایران که به اعتصاب کشیده شده است پشتیبانی کنید. اینان‌ مسلمانان محرومی هستند که از حق‌کشی رژیم شاه به تنگ آمده‌اند و برای احقاق حق و همگامی و همدردی با سایر برادران خود بپاخاسته‌اند. و همه می‌دانید تا رژیم فعلی سر کار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتکشان محروم، امری است که جامه عمل به خود نمی‌پوشد. به آنان از من بگویید که گول دستگاه فریبکار را نخورید و دست از اعتصابات نکشید و نهضت اسلامی خود را ادامه دهید، تا با خواست خدا دست غارتگران حقوق شما و سایر ملت را قطع و به برکت حکومت اسلامی به عدالت حقیقی و برخورداری از نعمتهای الهی نایل شوید؛ و به آنان تذکر دهید: در اعتصابات خود پشتکار به خرج دهید و شعارهای اسلامی خود را هر چه بیشتر گسترش دهید، و اتکال به خدای تعالی نموده و مطمئن باشید پیروزمندانه به حقوق حقه خود می‌رسید.»(۱۶/۷/۵۷)

* کسانی که به زور می‌خواهند این اعتصاب مقدس را بشکنند، خائن به ملت و کشورند

امام راحل خطاب به کارکنان شرکت نفت می‎فرمود:«سلام من و ملت ایران بر کارگران و کارمندان شرکت نفت ایران! رحمت خداوند تعالی بر شما آگاهانی که با اعتصاب پر ارزش خود، روی ملت را سفید نمودید! اعتصاب شما هر روز و هر ساعتش با ارزش و کوبنده است؛ ارزشمند برای ملت غارتزده ایران که از جریان این طلای سیاه و مخزن پر برکت کشور که سالهاست خائنان به غارت داده‌اند و نفتخواران به غارت برده‌اند، جلوگیری کرده و از هدر دادن مال ملت فقیر به اندازه قدرتتان منع نموده‌اید؛ و کوبنده خائنانی که چوب حراجش را پشتوانه‌ای برای بقای حکومت طاغوتی خویش و تخت لرزان شیطانی خود می‌دانند. هر ساعت اعتصاب شما خدمتی است به خداوند تعالی و به کشور اسلام. کسانی که به زور می‌خواهند این اعتصاب مقدس را بشکنند، مجرم و خدمتگزار اجانب و خائن به ملت و کشورند.»

امام می‎افزود:«بر ملت شریف ایران است که در مواقعی که کارگران و کارمندان شرکت نفت و سایر موسسات و ادارات دولتی دست به اعتصاب می‌زنند، از آنان با کمال احترام پشتیبانی کنند و ضررهای آنان را به بهترین وجه جبران نمایند و آنان را در اعتصابات مقدسشان، که برای اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان کثیفش و پشتیبانی از مبارزات همگانی مردم است، تشویق و تقدیر کنند.»(۲۴/۸/۵۷)

*حق دارند...

امام می‎فرمود:«کارگران محروم و متدین ایران که اکثر آنان همان کشاورزان و زارعین فقیر و گرسنه سابقند، حق دارند برای به دست آوردن حقوق حقه خود، به مبارزه ملت از هر طریق ممکن و مشروع بپردازند. و در جمهوری اسلامی، به آنها حق داده می‌شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه، دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند.»(۸/۸/۵۷)

*کارمندان، وزرای فاسد را نپذیرند

امام می‎فرمود:«کارمندان وزارتخانه‌ها، وزرای فاسد غیر قانونی را نپذیرند و از آنان اطاعت نکنند؛ و در صورت قدرت به وزارتخانه‌ها راه ندهند که این امر تکلیف شرعی آنان و خدمت به کشور و ملت است؛ و اطاعت از آنان مخالفت با ملت و اسلام است.»(۱۶/۱۰/۵۷) او تاکید می‎کرد:«من از کارمندان وزارتخانه‌ها می‌خواهم که زیر بار ننگ اطاعت از غاصبان حقوق ملت نروند، کمک به این یاغیان و اطاعت از آنان حرام و مخالف شرع و عقل است.»(۹/۱۱/۵۷)

*اسلام طرفدار مستضعفان است

امام می‎فرمود:«کارگران کارخانه‌ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی‌شود و نخواهد شد.»(۹/۱۲/۵۷)

*روحانیت در خدمت کارگر است

پیر جماران می‎گفت:«روحانیت در خدمت کارگر است؛ اسلام در خدمت مستضعفین است.»(۱۰/۱۲/۵۷)

*ضرورت مراقبت نسبت به تفرقه‎اندازان

پس از پیروزی انقلاب امام از یک سو مسئولین را رعایت حال محرومین و کارگران فرامی‎خواندند و از سوی دیگر نسبت به کسانی که در آغاز انقلاب درصدد تفرقه‎اندازی و دور کردن کارگران از خط انقلاب بودند، هشدار می‎دادند.

ایشان به عنوان نمونه میفرمودند:«اینها که دعوی می‌کنند که کاری نشده است، اینها برای تفرقه‌اندازی است. کار بسیار بزرگ شده است؛ لکن [کار] بزرگتر هم مانده است. اگر کسانی درصدد تفرقه‌اندازی شدند، آنها را از خودتان طرد کنید، اجازه ندهید که حرفهایی بزنند که تفرقه بیاورد. کارگران بیدار باشند! اینها می‌خواهند عصر سابق را برگردانند.»(۱۰/۱۲/۵۷)

*نقش اعتصابات کارگران را نباید فراموش کرد

امام در عین حال پس از پیروزی انقلاب نیز قدردان نقشآفرینی کارگران بود. او بارها می‎گفت:«هیچ کس نقش اعتصابات کارگران و کارمندان کارخانجات بزرگ و کوچک را در پیشبرد هدف ملت ایران که هدم استبداد و استعمار خانمانسوز و برقراری حکومت عدل اسلامی است نباید فراموش کند.»(۲۶/۱۲/۵۷)

*هر چه سریعتر به وضع زندگی و کار آنان رسیدگی کنید

امام خطاب به مسئولین می‎فرمود:«شما باید هر چه سریعتر به وضع زندگی و کار آنان رسیدگی کنید.» امام می‎گفت:«باید دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانجات افزایش یابد تا آنان از کمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند.» او می‎گفت:«من از تمامی کارگران می‌خواهم که کار خود را دنبال نموده و مشغول جمع‌آوری مدارکی باشند که موجب تسهیل رسیدگی به کار خود، کارخانه و کارفرما شود. من دست تمامی کارگران را می‌فشارم.»(۲۶/۱۲/۵۷)

*منزل و کار برای مستمندان

امام می‎فرمود:«یک قدری صبر کنید تا ... هم منزل برای مستمندان تهیه می‌شود، و هم کار خوب تهیه می‌شود، و هم تعدیل می‌شود این کارهایی که باید بشود. شما یک قدری تامل و صبر کنید، اتکال به خدا بکنید. و امیدوارم که همه شما سعادتمند باشید، هم در دنیا و هم در آخرت.»(۲۸/۱۲/۵۷)

*ملت باید به فکر اینها باشد

حضرت روح‎الله تصریح می‎کرد:«ملت باید فکر اینها باشد؛ باید برای آنها مسکن بسازند، برای آنها زندگی صحیح بسازند. برای کارمندها زندگی صحیح بسازند. در چند روز پیش که یک دسته از کسانی که دارای کارخانه بودند و روسای کارخانه‌ها بودند- که آمدند اینجا- من به آنها گفتم که خود شما باید کار را اصلاح بکنید؛ الآن بروید خارج از این منزل و در آنجا خودتان یک جلسه‌ای بکنید و با هم یک مشورت بکنید و با هم سرمایه بگذارید از برای اینکه کارمندها و کارگرهای این کارخانه‌ها را برایشان منزل درست کنید، برایشان زندگی مرفه درست کنید. اگر نکنید ممکن است خدای نخواسته یک وقت اینها عصیان بکنند و اگر عصیان کردند، دیگر ما نمی‌توانیم جلو آنها را بگیریم.»(۱۲/۱/۵۸)

*اسلام آن قدری که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست

او می‎گفت:«و من به کارمندان و کارگران و سایر طبقات مستضعف ان شاء الله وعده می‌دهم که ایران برای شما کار درست می‌کند، اسلام برای شما کار درست می‌کند، اسلام زندگی‌ شما را مرفه می‌کند، اسلام برای شما منزل درست می‌کند. اسلام آن قدری که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست.»(۱۲/۱/۵۸)

*شما بودید که مقابل رژیم طاغوتی ایستادید

امام قدرشناسی نسبت به کارگران را همیشه داشت. او تصریح می‎کرد:«همه اقشار ملت در این نهضت سهم دارند؛ همه کوشش کرده‌اند، همه جانفشانی کرده‌اند، همه خون داده‌اند؛ لکن کارکنان صنعت نفت سهم بسزایی دارند. آنها شریان حیاتی اجانب را قطع کردند؛ آنها بودند که به واسطه اعتصاب خود، و قطع نفت، نهضت را به پیروزی رساندند.(۷/۲/۵۸)

امام می‎گفت:«نهضت ما گرچه مرهون همه اقشار ملت است، گرچه همه اقشار ملت نهضت را همراهی کردند، چه بانوان تمام ایران و چه مردان برومند ما، لکن بعضی اقشار یک ویژگی خاصی داشتند؛ و از آن جمله، کارکنان و کارمندان صنعت نفت، برای اینکه اینها در مقامی بودند که شریان حیات اجانب به دست آنها بود، شریان حیات رژیم منحوس در دست آنها بود. اعتصاب آنها یک ویژگی خاصی داشت؛ و همراهی آنها از نهضت یک خصوصیت بیشتری داشت. از این جهت، ما به آنها بیشتر از سایر اقشار شاید ارج بگذاریم و تشکر می‌کنیم. شما برادران بودید که در اعتصابات خودتان مقابل رژیم طاغوتی ایستادید، و نهضت را پیش بردید و اسلام را تقویت کردید.»(۱/۳/۵۸)

*در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن کشور است

امام تصریح می‎کرد:«در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن کشور است. اساس اقتصاد یک کشور بسته به کار کارگر و کار کشاورز است؛ و مع الاسف این دو جبهه اقتصادی، که اساس اقتصاد بر آن بود، در زمان رژیم سابق شکست خورد. کشاورزی را دیدید که به اسم «اصلاحات ارضی» بکلی از بین بردند. ایران که باید صادرات داشته باشد، در کشاورزی صادرات داشته باشد، یک استان ایران مثل استان آذربایجان یا استان خراسان به قدر کفاف، قوت ایران را دارد، اینها کاری کردند که ایران شد بازار برای امریکا. هر چه ما بخواهیم باید محتاج باشیم؛ باید از امریکا یا کشورهای دیگر وارد کنیم. کارگرهای ما هم طوری کردند که زندگی آنها زندگی اختلالی شد؛ و کار آنها هم در خدمت غیر بود.»(۴/۴/۵۸)

*صاحب کارخانه‌ها باید وضعشان را از رژیم سابق تغییر بدهند

امام نهیب می‎زد که:«آقایان صاحب کارخانه‌ها باید وضعشان را یک قدری از آن رژیم سابق تغییر بدهند؛ برای اینکه در رژیم سابق، که مردم او را رژیم اسلامی نمی‌دانستند و طاغوتی می‌دانستند، اگر کاری می‌شد می‌گفتند که در رژیم طاغوتی شده است، و اگر یک ناراحتی‌هایی برای کارگرها پیدا می‌شد، یا یک تحریکاتی می‌شد که اینها اعتصاب کنند، شورش کنند، آنها با فشار؛ و اگر- چنانچه- نوبت به روحانیین هم می‌رسید با موعظه. اما الآن با آن وقت فرق دارد. الآن همه ما این ادعا را داریم که یک مملکت اسلامی است و روی احکام اسلام باید عمل بشود. اگر خدای نخواسته در یک مملکت اسلامی طوری بشود که در کارخانه‌ها و کارگرها به واسطه اینکه درست به آنها رسیدگی نمی‌شود انفجار حاصل بشود، این انفجار از محیط یک مملکتی است که مدعی اسلام است؛ نه روحانی می‌تواند این را خاموشش کند، نه کس دیگر. برای اینکه روحانی آن وقت می‌تواند [کاری‌] بکند که بگوید خوب یک اشخاصی غیر اسلامی این کارها را کرده‌اند؛ اما اگر مملکت اسلامی به اینکه اسلامی است یک طوری بشود که انفجار در کارگرها حاصل بشود، این انفجار دیگر قابل کنترل نیست.»(۱۵/۴/۵۸)

*نمی‎شود یکی برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و یکی محتاج نان بچه‎اش باشد

امام می‎فرمود:«این معنا در امروز دیگر عملی نیست که یک دسته‌ای آن بالاها باشند و همه چیزهایی را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا بکند؛ پارکها و اتومبیل‌ها و بساط. یک دسته هم این زاغه‌نشین‌ها باشند که اطراف تهران‌اند، و می‌بینید آنها را. این نمی‌شود، این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است. و اگر خدای نخواسته اینها صدایشان درآید، دیگر قابل خاموشی نیست. شماها باید یک فکری بکنید برای اینها. شما برای حفظ خودتان، حفظ خانواده‌تان، حفظ ثروتتان، حفظ حیثیتتان، خودتان بنشینید با هم تفاهم کنید. دسته‌های دیگر هم که [پیش‌] من آمدند- از اصفهان یک دسته‌ای آمده بودند- من همین حرفهایی که به نظرم می‌آید به آنها گفتم، که باید یک فکری خودتان بکنید که این تفاوت طبقاتی به این طور نباشد؛ یک تعدیلی بشود. اسلام تعدیل می‌خواهد؛ نه جلو سرمایه را می‌گیرد، و نه می‌گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلک؛ و یکی شب برود پیش بچه‌هایش نان نداشته باشد. نمی‌شود این؛ این عملی نیست. نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی با این موافق است.»(۱۵/۴/۵۸)

*کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند

امام تاکید می‎کرد:«کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر بطور دلخواه ان شاء الله، عمل کنند، گرفتاریهای کشور ما ان شاء الله، رفع می‌شود. و از این جهت است که این دو قشر بیشتر مورد هجمه مخالفین انقلاب اسلامی هستند.»(۱۰/۲/۶۰)

*پیامبر دست کارگر را می‎بوسید

او می‎گفت:«از پیغمبر اکرم شنیده‌اید که نقل شده است که کف دست یک کارگر را- یعنی، همان محلی که کار درش تاثیر کرده و پینه بسته- آنجا را بوسید و این، یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ؛ پیغمبر اسلام، که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر آن طور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است، ببوسد! این نکته دارد که کف دست را بوسیده، نه پشت دست را؛ کف دست آثار کار درش هست، می‌خواهد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که آنجایی که کارگر کار کرده است، در اثر کار یک نشانه‌ای پیدا کرده است؛ من آنجا را می‌بوسم که ملتهای اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند.»(۱۱/۲/۶۱)

*وصیت من به مسئولین این است که خدمتگزار مستضعفان باشید

امام می‎فرمود:«وصیت این جانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت، و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود، همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می‌شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم‌پیشگان پستها را اشغال می‌نمایند. بنا بر این حقیقت ملموس، باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی- انسانی احتراز نمایید.»(۲۶/۱۱/۶۱)

به اشتراک بگذارید : تلگرام   |   فیس‌بوک
نام :
ایمیل :
پیام :