مشاور وزیر امور خارجه تبیین می کند:

برجسته ترین مصداق مبارزه امام(ره) در راه استقلال خروش علیه کاپتیلاسیون بود

موقعیت استراتژیک و منابع سرشار ایران همیشه سبب شده تا استعمارگران دنبال حاکمی باشند که بدون کمترین هزینه بیشترین امتیازات را برایشان کسب کند. در این بین، استقلال و هویت ملی ایرانیان قربانی همیشگی مطامع آنها بوده است. در در تبیین همین مسئله، به گفتگو با دکتر حسین شیخ الاسلام، مشاور وزیر امور خارجه و کارشناس برجسته سیاسی، پرداخته ایم.


آقای دکتر! منظومه فکری امام(ره) نسبت به نقش پهلوی و قاجار در نابودی استقلال کشور چگونه قابل تفسیر است؟

در طول دوره تاریخ معاصر ایران هیچ شخصیتی وجود ندارد که به مانند و به اندازه امام خمینی(ره) در راه استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فکری کشور مجاهدت کرده و دارای راهبرد و نگاه خاصی باشند. هرچند در دوره هایی از تاریخ معاصر مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت تلاش هایی شد اما یا ابتر ماند یا با خیانت ها و استبداد رای همراه بود. اما خط سیر و مستمر مبارزات امام(ره) علاوه بر "آگاهی بخشی" نسبت به خیانت های قاجار و به خصوص پهلوی، تلاشی بود برای استقرار حکومتی که از طریق آن بتوان آرمان ها و "ارزش های اسلامی" را پیاده ساخت. در این میان تمرکز بر مسئله "استقلال" و نفی سلطه و وابستگی به شرق و غرب، از مهمترین ارکان مکتب امام(ره) به شمار می آمد. مولفه هایی که در حکومت پهلوی و قاجار نایاب بودند. اهمیت استقلال در اندیشه امام(ره) به حدی است که مقام معظم رهبری به عنوان اصول هفت گانه مکتب امام از آن یاد کرده اند.

امام(ره) چگونه از مولفه استقلال به عنوان محور آرمان مبارزات، استفاده کرد؟

جستاری در بیانات و موضع گیری های امام(ره) نشان می دهد ایشان در طول بیش از ۴دهه افزون بر ۱۰۰۰مرتبه بصورت مستقیم، استقلال را به عنوان نیاز اصلی کشور و همچنین جهان اسلام بیان کرده اند. یکی از ارکان اصلی مخالفت امام(ره) با پهلوی ها وابستگی شاه به ابرقدرت ها و اربابان خارجی بود و همواره خواستار پایان دادن به رابطه و وابستگی ذلیلانه رژیم پهلوی از دولت های زورگو بودند. ایشان در مبارزات خود به دنبال بازگرداندن عزت و شکوه اسلامی به کشور بودند. همچنین در بیاناتی به طور صریح، قیام ۱۵ خرداد را "نفی سلطه و استقلال طلبی" عنوان می کنند؛ که این امر همان ریشه کینه جویی ها و دشمنی غرب با ایران نیز هست. امام(ره) در بیاناتی عنوان می کنند که فریاد اسلام خواهی در ۱۵ خرداد بلند شد، آمریکا صدای اقتدار و رهبری علما و عزم جزم ملت را برای "کسب آزادی و استقلال" شنید و به همین خاطر به نوکر فرومایه و وطن فروش خود یعنی محمدرضا شاه دستور سرکوب قیام را داد. امام(ره) شاه مملکت را "وطن فروش" و بی مایه خطاب می کنند که این نشان از جدیت مبارزات امام و قلب آکنده از غم و عصبانیت از فروش منابع و چوب حراج زدن به استقلال کشور توسط محمدرضا شاه را نشان می دهد.

لطفا برخی از خیانت های محمدرضا شاه در فروش مملکت و چوب حراج زدن به عزت ایران را ذکر نمایید...

امام(ره) در یکی از موضع گیری های تند خود علیه محمدرضا شاه بیان می کند که "به خدای متعال من این زندگی را نمی خواهم" و آرزو می کند تا مامورین ایشان را بگیرند تا تکلیف از روی دوشش برداشته شود. امام دلیل سرکوب علما و ملت را دفاع آنها از ناموس اسلام، استقلال مملکت و مبارزه با استعمار می دانند. از مهم ترین و برجسته ترین مصادیق مبارزه امام(ره) در راه استقلال کشور خشم و خروش ایشان در مقابل اقدام ابلهانه شاه در دادن امتیاز کاپیتولاسیون بود. استقلال و عزت ایران و ایرانی را بیش از پیش مورد تحقیر قرار می داد. امام بابت این ضایعه عمیقا نارحت بودند و در آبان۴۳ در سخنرانی مشهورشان اعلام می کنند دیگر ایران عید ندارد و عزای عمومی است.

نقطه تمایز مبارزات امام (ره) با توجه به مولفه نفی سلطه و استقلال طلبی با دیگر انقلاب ها و جریان های مبارز چه بود؟

ایشان در تمام طول دوران مبارزاتی خود یک ذره هم از ابرقدرت های شرق و غرب کمک و یاری نخواستند و به انتقاد از آنها می پرداختند. امری که گاها با اعتراض گروه های چپ و ملی گرا مواجه می شد و حمایت یک قدرت را برای مبارزه با استبداد ضروری می دانستند. نقطه تفکیک امام با روشنفکران و غرب گرایان برسر این مسائل کلی بود. برهمین اساس بود که انقلاب ایران اسلامی، انقلابی بود که هیچ وابستگی به غرب و شرق نداشت. متاسفانه برخی از مبارزین و روشنفکران مسیر را اشتباه می رفتند که این امر می توانست به وابستگی و غلتیدن انقلاب ایران به دامان قدرت های جهانی تمام شود.

رمز موفقیت استقلال ایران و حفظ حاکمیت ارضی کشور در طول چهار دهه اخیر را با توجه به مولفه استقلال چه می دانید؟

تداوم اصل استقلال بعد از پیروزی انقلاب به خاطر اندیشه ها و راهبردهای امام(ره) بود که تا به امروز نیز به رهبری فرزانه مقام معظم رهبری پایدار و استوار است. تیزهوشی و درایت امام(ره)، استقلال کشور را بیمه کرد. تمامی جوانب استقلال و عدم وابستگی از منظر امام، تمرکز بر روی شعار نه شرقی و نه غربی قرار داشت. درست است که پیروزی بر استبداد داخلی امری مهم بود اما استمرار مبارزات برای ریشه کن کردن استعمار و حفظ استقلال در مقابل زیاده خواهی ها یک موضوع مداوم است که امام(ره) نیز آن را مورد تاکید قرار دادند. ایشان اتحاد را برای از بین بردن نفوذ کشورهای اجنبی ضروری می دانستند و تلاش برای رفع عوارض وابسته کردن ملت و کشور توسط شاه به بیگانگان امری ملزوم می دانستند. ایشان عنوان می کنند که می بایست تمامی اشکال نفوذ ازجمله اقتصادی و نظامی، سیاسی و فرهنگی به غرب و آمریکا را بیاد از بین برد تا استقلال حقیقی به دست آید.

به اشتراک بگذارید : تلگرام   |   فیس‌بوک
نام :
ایمیل :
پیام :