دفع اشرار واجب است و لو به قتل آنها منجر شود

اینها مخالف اسلام هستند، اینها مخالف ملت هستند، اینها مخالف آزادی هستند، اینها مخالف استقلال هستند. اینها می‌خواهند که باز همان کارهایی که- همان مطالبی که- در رژیم سابق بود اعاده کنند و لو به صورت دیگر...


۲۴ فروردین ۵۸ امام در واکنش به جنایت‎های انجام شده در گنبدکاوس و در جمع پاسداران و مردم این شهرستان از لزوم مقابله با اشرار سخن به میان آوردند. گزیده‎ای از این سخنرانی کوتاه بدین شرح است:

*اینها که در آن محل به شلوغی و به سمپاشی و به شرارت مشغولند، اینها به دلیل اینکه ما برای این ملت می‌خواهیم یک آزادی، یک استقلال، یک رفاه پیدا بشود و آن جمعیت مفسد می‌خواهند نباشد و شلوغ بشود و به هم بخورد اوضاع تا اینکه اربابانشان برگردند. از این جهت ما اینها را متهم می‌کنیم به اینکه اینها، هم ضد انقلابند و هم دست نشانده اغیار و اجانب.

*اینها اگر هوادار ملت هستند، چرا در موقعی که برای ملت، دولت و ما، کارهایی که رفاه آنها هست می‌خواهیم انجام بدهیم اینها مانع می‌شوند؟ چرا از رفراندمی که همه ملت با او موافق است اینها مخالفت می‌کنند؟ این رفراندم مگر چیست که همه ملت موافق و این عده خرابکار مخالفند؟ اینها طرفدار مردمند؟ طرفدار ملتند؟ طرفدار خلقند؟! اگر طرفدار خلقند، تمام خلق اسلام را می‌خواهد، تمام ملت به جمهوری اسلام رای می‌دهد، چرا اینها مخالفت می‌کنند؟ چرا برادرهای ما را برای اینکه می‌خواهند به «جمهوری اسلامی» رای بدهند، رگبار مسلسل به سوی آنها می‌بندند؟ این جز این است که اینها می‌خواهند خرابکاری بکنند؟

*اینها می‌خواستند که رای جمهوری اسلام به شکست بربخورد و ما نتوانیم جمهوری اسلامی را در اینجا درست بکنیم؛ و آنها یا برگردانند رژیم منحوس شاهنشاهی را، و یا به جای آن یک چیز دیگری- فرم دیگری که- باز برای آنها کار بکند، برای اجانب کار بکند، در ایران به ثمر برسانند.

*اینها مخالف اسلام هستند، اینها مخالف ملت هستند، اینها مخالف آزادی هستند، اینها مخالف استقلال هستند. اینها می‌خواهند که باز همان کارهایی که- همان مطالبی که- در رژیم سابق بود اعاده کنند و لو به صورت دیگر.

*این معنا که در گنبد محقق شده در خیلی جاها از مملکت ما بوده، و همه آنها هم زیر سر این اشرار بوده است که دست نشانده‌های امریکا یا جای دیگر هستند.   

*من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد و اهالی غیور گنبد، تشکر می‌کنم که در این زحمات پایداری کردید.

*مسائلی که ذکر کردید من به سمع دولت می‌رسانم؛ و امیدوارم که ترتیب اثر داده بشود و امنیت به آنجا برگردد.

*لکن شما هم باید کمک کنید یعنی پشتیبانی کنید از قوای انتظامی. اگر قوای انتظامی در آنجا مستقر شد شما هم پشتیبانی کنید و به کمک هم، اشرار را کنار بزنید.

*این اشرار که حمله می‌کنند به مسلمین، واجب است آنها را دفع کنند و لو به قتل آنها منجر بشود. و هر کسی پایداری کند ثواب دارد، و هر کس کشته بشود ثواب شهید دارد.

*من اخطار می‌کنم به این اشرار که اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معامله دیگر خواهیم کرد.

*من از شما تشکر می‌کنم و نسبت به مصایبی که به شما وارد شده است متاثر هستم. این مصایب به ما هم وارد است؛ مصایب شما مصایب ماست و ناراحتی شما ناراحتی ماست.

به اشتراک بگذارید : تلگرام   |   فیس‌بوک
نام :
ایمیل :
پیام :