عنوان: مصاحبه با تلویزیون «ای. آر. دی» آلمان درباره آینده رژیم پهلوی
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: آینده سلسله پهلوی
مخاطب: جلد ۴ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۷۹ تا صفحه ۳۸۰
شناسه ارجاع:

مصاحبه‌کننده: خبرنگار کانال سه تلویزیون «ای. آر. دی» آلمان‌

سوال: [حضرت آیت الله، شرایط شما برای یک دولت مورد قبول چیست؟ و همین طور هدفهای شما برای اینکه جامعه ایرانی را از وضع کنونی به جامعه مورد قبول خودتان تبدیل کنید، چیست؟ و آینده سلسله پهلوی را چه جور پیش‌بینی می‌کنید؟]

جواب: اما در مورد سلسله پهلوی: اصولا ما هیچ شرطی را در حکومت شاه یا تبدیل حکومت او به حکومتی دیگر در سلسله او نخواهیم پذیرفت. با رفتن سلسله پهلوی، یک نظام جمهوری اسلامی مترقی پیش می‌آید که در این نظام به اتکای ملت، سرنوشت ایران معلوم و دولت تعیین می‌شود.

[منتقدین خارجی چنین تصور کرده و بیان می‌کنند که اگر حضرت عالی در مسائل سیاسی ایران نفوذ پیدا کنید پیشرفتهایی که در زمینه مدرنیزه کردن جامعه به وجود آمده از بین خواهد رفت. اگر این درست نیست، لطفا نظرتان را بفرمایید]

- تا کنون که پیشرفتهایی در ایران نشده است. آنچه انجام گرفته به شکل پیشرفت است و در واقع جز تخریب بیش نیست. اگر حکومت به دست ملت بیفتد، آنها در مصالح خودشان کوشا خواهند بود و آن گاه ان شاء الله سریعا پیشرفت حاصل می‌گردد.

[در صورت تغییرات شدید در ایران، چه نتایجی برای کشورهای اروپای غربی بویژه آلمان غربی به وجود خواهد آمد، بخصوص در زمینه نفت؟]

- نتایج بدی به بار نخواهد آورد. با همه دولی که به احترام با ما رفتار کنند، ما نیز با آنها به احترام متقابل رفتار خواهیم کرد. و نفت را پس از آنکه در اختیار ما باشد و کسی در آن دخالت نکند به مشتریان خود خواهیم فروخت و پول آن را خرج خود ملت می‌کنیم.

[با امریکایی‌هایی که در کشور شما هستند چه خواهید کرد؟ و همچنین آیا از نفوذ شوروی‌ها در کشور خود نگران نیستید؟]

- امریکایی‌هایی که به ضرر ما در ایران هستند، آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما کسانی که به ضرر ما نیستند، مثل سایر خارجیها در آنجا زندگی خواهند کرد. ما از نفوذ شوروی به هیچ وجه باکی نداریم و نمی‌ترسیم، زیرا جامعه ما اجازه چنین نفوذی را به آنان نمی‌دهد.

[نظرتان درباره اوضاع کلی کشور و حکومت نظامی جدید چیست؟]

- حکومت نظامی جدید همزمان با نطق شاه، «۱» یکی برای اغفال و دیگری برای سرکوبی ملت است. نه آن اغفال اثری دارد و نه این سرکوبی مردم. همه بپاخاسته و حق مشروع خودشان را مطالبه می‌کنند. و این قیام تا اینکه مردم حق خودشان را گرفته و این سلسله را منقرض کنند ادامه دارد.

[برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی فعلی چه برنامه‌ها و تصمیماتی در نظر دارید؟]

- فعلا اعتصابات، تظاهرات و هر چه وسیعتر کردن دامنه اعتصابات مورد نظر است. اگر پیشرفت نکرد، نظر ما مناسب با آن شرایط تغییر خواهد کرد.