عنوان: مصاحبه با رادیو- تلویزیون ژاپن درباره دولت نظامی و دولت آینده
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دولت نظامی- دولت آینده
مخاطب: جلد ۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۱
شناسه ارجاع:

غلامرضا ازهاری در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۷ منصوب شد و در تاریخ ۲۷آبان دولتش از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

مصاحبه‌کننده: خبرنگار رادیو- تلویزیون ژاپن‌

سوال: [دولت جدید نظامی در ایران سرکار آمده؛ آیا فکر می‌کنید تغییری در وضع داده خواهد شد و مانعی برای پیروزی دوستان شما در آنجا خواهد بود؟]

جواب: دولت جدید چیز تازه‌ای نیاورده؛ ایران مدتهاست با حکومت نظامی اداره می‌شود و حالا هم نخست‌وزیر نظامی است و وضع جدیدی پیش نمی‌آید و مردم به مقاومت خود ادامه می‌دهند و شکست دستگاه قطعی تر شده است.

[الآن یک اتحاد جدید بین تمام نیروهای مخالف، در ایران به وجود آمده است. از یک طرف، در راس مسلمانان شیعه شما هستید و بخشی هم چپهای افراطی هستند. آیا فکر نمی‌کنید این امر در آینده، موجب مشکلات داخلی بشود؟]

- خیر، چپها تعداد بسیار قلیلی هستند. در ایران سی و پنج میلیون مسلمان هستند که همه در خیابانها اسلام را داد می‌زنند. چه کسانی در مقابل این سی و پنج میلیون آگاه و معتقد می‌توانند بایستند؟ ما از این جهت هیچ مشکلی- که قابل حل نباشد- نداریم.

[بعد از سقوط شاه، تصمیم شما و نظر شما در مورد دولتهای آینده چیست؟ و بخصوص موضع شما راجع به نفت؟]

- دولت آینده، دولت مستقل و بدون اتکا به سایر دول است. و برنامه این است که نفوذ دولتها و ابرقدرتها را از ایران قطع کنیم و نفت را که مال ملت است، در اختیار خود ملت بگذاریم و به کسانی می‌فروشیم که ارز به ما بدهند. ما نمی‌خواهیم نفت را نگه داریم؛ ما می‌خواهیم نفت را به کسانی که مشتری هستند بفروشیم و هر مشتری بهتری که یافتیم به او می‌فروشیم؛ و هرگز اجازه نمی‌دهیم آهن پاره به جای پول به ما تحمیل کنند.