عنوان: پیام به دانشجویان مقیم خارج (وعده پیروزی نهایی ملت)
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۵۷/ ۱۳ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: تجلیل از مبارزات دانشجویان مسلمان و پیش‌بینی پیروزی نهایی ملت ایران
مخاطب: دانشجویان ایرانی مقیم خارج
شناسه ارجاع: جلد ۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۹۷

بسمه تعالی‌

۱۳ ذی الحجه ۹۸

پیام شما دانشجویان عزیز رسید. «۱» من از غیرتمندی شما جوانان برومند و از شجاعت و شهامتتان احساس غرور و سرفرازی می‌کنم. امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند خارج و داخل هستید. عزیزان من صبور باشید؛ خداوند با صابران است. پیروزی با ملت بزرگ است که بپاخاسته و حق خود را مطالبه می‌کند. کنگره‌های ستمکاری یکی بعد از دیگری دارد فرو می‌ریزد، با قدری پافشاری و پشتکار پیروزی نهایی به خواست خداوند متعال نصیب ملت خواهد شد. و السلام علیکم و رحمه الله‌