عنوان: مصاحبه با مجله «ویکلی مگزین»؛ (حمله مردم به مراکز فساد)
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۵۷/ ۱۴ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: حمله مردم به مراکز فساد
مخاطب: جلد ۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۱۱
شناسه ارجاع:

مصاحبه‌کننده: خبرنگار مجله «ویکلی مگزین»

سوال: [شما فرمودید که مبارزه مسالمت‌آمیز خواهد بود، چرا از این حد بیرون رفته و به صورت فعالیتهای تخریبی درآمده است؟]

جواب: مبارزه از طرف ملت، با آرامی شروع شد، لکن از طرف شاه، خشونت‌آمیز شد و مردم را به عصیان بیشتر واداشت. به علاوه بسیاری از این تخریبها به دست خود مامورین شاه انجام گرفته و می‌گیرد. مردم فقط مراکز فساد را می‌کوبند، زیرا خواستار یک حکومت حق هستند.

[شما گمان می‌کنید که نظامیان، به دستور شاه از روز یکشنبه شهرها را رها کردند و رفتند، تا این کارها انجام بگیرد و سوژه باشد برای حکومت نظامی که بعدا ایجاد کنند؟]

- اکثر آتش‌سوزیهای آن روز از طرف دستگاه بوده است و مردم فقط مراکز فحشا و استثمار را از بین می‌بردند.

[اگر شاه برود، بر سر ایران چه می‌آید؟ آیا ایران از تحت نفوذ امریکا بیرون می‌رود؟]

- به نظر ما چنانچه شاه برود، ایران، ایران خوبی خواهد شد ان شاء الله. نفوذ ابرقدرتها از آن برداشته می‌شود و ایران مال ایرانی می‌شود و همه قوای ایران فعلا صرف تعمیر خرابیهای شاه خواهد شد.