عنوان: تلگراف تشکر از همدردی آقای سید محمد بهبهانی (حمله به مدرسه فیضیه)
تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۴۲/ ۱ ذی القعده ۱۳۸۲
مکان: قم
موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
مخاطب: بهبهانی، سید محمد
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۷۰

پس از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نیز لوایح ششگانه و انقلاب سفید شاه، روحانیت مبارز شیعی ساکت ننشسته و دست به اعتراض علیه اقدامات رژیم زدند و در راس آن‌ها امام عید سال ۴۲ را عزای عمومی اعلام کردند. رژیم پهلوی در توطئه‌ای از پیش طرح ریزی شده به قصد تضعیف حوزه و روحانیت در روز دوم فروردین ۱۳۴۲ شمسی مطابق با روز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام) به مدرسه فیضیه حمله کرد و پس از مقاومت طلاب به روی آنها آتش گشود و عده زیادی از طلاب را شهید و یا مجروح کرد. در این حمله وحشیانه عده‌ای از طلاب را از بالای پشت بام مدرسه فیضیه به پایین انداختنه و به غارت کتاب ها و وسایل آنها پرداختند. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

تهران، حضور محترم حضرت آیت الله بهبهانی- دامت برکاته‌

از اظهار همدردی در فاجعه وارده بر اسلام که نظیر آن جز در دوران توحش و قرون وسطی رخ نداده متشکرم. مفقودین و مجروحین بسیار و احصا «۱» نشده است. این است معامله دولت با اسلام و روحانیت. و الله غالب علی‌ امره. «۲»

- خمینی‌