عنوان: نامه به علمای ارومیه درباره وحدت کلمه
تاریخ: ۴ آذر ۱۳۵۷/ ۲۴ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: وحدت کلمه رمز پیروزی
مخاطب: علمای اعلام و حجج اسلام ارومیه (رضائیه)
شناسه ارجاع: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۰۲

بسمه تعالی‌

۲۴ شهر ذی الحجه ۹۸

خدمت ذی سعادت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام رضاییه- دامت برکاتهم‌

پس از اهدای سلام و تحیات وافره، مرقوم محترم حضرات آقایان واصل، سلامت و سعادت آقایان را از خداوند تعالی خواستار است. از پشتیبانی و تفقدات آقایان متشکرم. امید است با همراهی و تعاضد «۱» علمای اعلام بلاد و هدایت سایر مسلمین و وحدت کلمه با شعار واحد، توفیق حاصل شود که دست دشمنان ملت و اسلام بکلی کوتاه شود. این جانب از این راه دور چشم امیدم به ملت ایران- عموما- و به علمای اعلام- خصوصا- دوخته است و از ادعیه خالصه آقایان استمداد می‌نمایم. رجای واثق دارم که تشبثات مخالفین ملت به جایی نرسد؛ و ملتی که بپاخاسته و با روشنفکری راه خود را یافته است، به پیروزی نهایی دست یابد.

از خداوند متعال، قطع ایادی اجانب و بسط عدالت اسلامی و برقراری حکومت اسلامی را در زیر پرچم پر افتخار اسلام و قرآن خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌