عنوان: تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن بحر العلوم (حمله به مدرسه فیضیه)
تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۴۲/ ۱ ذی القعده ۱۳۸۲
مکان: قم
موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
مخاطب: بحر العلوم، سید حسن
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۷۳

پس از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نیز لوایح ششگانه و انقلاب سفید شاه، روحانیت مبارز شیعی ساکت ننشسته و دست به اعتراض علیه اقدامات رژیم زدند و در راس آن‌ها امام عید سال ۴۲ را عزای عمومی اعلام کردند. رژیم پهلوی در توطئه‌ای از پیش طرح ریزی شده به قصد تضعیف حوزه و روحانیت در روز دوم فروردین ۱۳۴۲ شمسی مطابق با روز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام) به مدرسه فیضیه حمله کرد و پس از مقاومت طلاب به روی آنها آتش گشود و عده زیادی از طلاب را شهید و یا مجروح کرد. در این حمله وحشیانه عده‌ای از طلاب را از بالای پشت بام مدرسه فیضیه به پایین انداختند و در نهایت به غارت کتاب ها و وسایل آنها پرداختند. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

رشت- حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بحر العلوم- دامت برکاته‌

از اظهار همدردی در فاجعه وارده بر اسلام متشکرم. خداوند قاهر کافی است.

خمینی.