عنوان: مصاحبه با روزنامه «دیلی تلگراف» درباره اقامت در فرانسه
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۵۷/ ۵ محرم ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اقامت در فرانسه- ضرورت کناره‌گیری شاه
مخاطب: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۷۸ تا صفحه ۱۷۹
شناسه ارجاع:

مصاحبه‌کننده: خبرنگار انگلیسی روزنامه دیلی تلگراف‌

سوال: [حضرت آیت الله، به نظر شما در قدم بعدی چه اتفاقی در ایران رخ خواهد داد؟]

جواب: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. اما نهضت اسلامی ما، رو به اوج است. گروههایی هم از خود ارتش و دولتیها به نهضت مردم ملحق شده‌اند. ولی به طور جزم چیزی نمی‌توانم بگویم.

[آقای شیخ ابو تراب عاشوری در بوشهر کشته شده است. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟]

- این هم یکی از کسانی است که فدای اسلام شدند و ما از این فداییها داشته‌ایم و خواهیم داشت. این امور کار را بر شاه بدتر خواهد کرد.

[آیا حضرت آیت الله تصور می‌فرمایید همان طور که دیروز در مطبوعات پیش‌بینی شده، شاه داوطلبانه کناره‌گیری کند و سلطنت را ترک کند؟]

- چاره‌ای جز این ندارد. اگر عقل داشته باشد، باید این کار را بکند.

[دلیل اینکه حضرت آیت الله به ایران بازنمی‌گردید چیست؟ آیا تصور نمی‌فرمایید که از داخل بهتر بتوانید جنبش را هدایت بفرمایید؟]

- مردم توجه به این موضوع دارند که هر چه من بگویم به صلاحشان است. حال چه از اینجا باشد، چه از ایران، به آن عمل می‌کنند. من هر وقت صلاح دیدم به ایران می‌روم.

[اگر حضرت آیت الله تا سوم ماه ژانویه که ویزای شما در فرانسه تمام می‌شود، در فرانسه باقی بمانید، تا آن زمان چه برنامه‌ای برای ادامه اقامت خودتان خواهید داشت؟]

- الان پیش‌بینی نکرده‌ام.

[آیا پس از ملاقات آقای «شایتز» نماینده وزارت خارجه فرانسه با شما در چند روز قبل، تغییری در بیانیه‌های شما درباره اوضاع و احوال رخ خواهد داد؟ «۱»-]

- خیر، من هرگز حتی برای یک لحظه هم موضع خود را تغییر نمی‌دهم. این تکلیف الهی است و در صورت سکوت، مسئول خدا خواهم بود.

[حضرت آیت الله، عکس العمل شما در مقابل رژیم فرانسه مبنی بر محدود کردن فعالیتهای حضرت عالی و پیامهای شما به مردم ایران چگونه خواهد بود؟]

- اگر محدود بکنند ما در فرانسه نمی‌مانیم و به جای دیگر خواهیم رفت. لکن برای فرانسه صورت خوشی نخواهد داشت.

[حضرت آیت الله، نظر شما درباره وقایع چند روزه اخیر چگونه است؟]

- وقایع اخیر ایران را می‌گویید، همین دو- سه روزه تظاهرات و کشتار؟ بله، وقایعی است که دنبال این حکومت نظامی و دولت نظامی و ظلمهای شاه پشت سر هم واقع می‌شود و مردم از هر فرصتی برای اظهار حق خود استفاده می‌کنند. مطلب همان است که تا شاه هست این وقایع هست‌