عنوان: مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۵۷/ ۶ محرم ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: شایعه اعلام جهاد- اقامت در فرانسه
مخاطب: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۸۰
شناسه ارجاع:

مصاحبه‌کننده: خبرنگار امریکایی مجله نیوزویک‌

سوال: [حضرت آیت الله، در مطبوعات غرب، بر اساس اعلامیه‌هایی که در ایران پخش شده، این طور منعکس کرده‌اند که حضرت عالی اعلام جهاد کرده‌اید. آیا این خبر صحت دارد؟]

جواب: خیر، صحت ندارد.

[آیا حضرت آیت الله نگران این نیستند که پیامها یا بیانیه‌های جعلی در ایران به نام شما توزیع شود یا شده باشد؟]

- اعلامیه‌های من را مردم با مراجعه به افراد مطمئنی در ایران می‌شناسند.

[در محافل غربی شایع است که شما به وسیله چپیها کنترل می‌شوید. آیا معتقدید که کمونیستها در میان افراد شما باشند؟]

- نه، ابدا، این حرفها به طور کلی دروغ است.

[پس از اینکه ویزای شما تمام شود، برنامه‌های شما چیست؟ آیا باز هم اینجا خواهید ماند، یا به یک کشور عربی خواهید رفت؟]

- بعدا تعیین می‌کنم.

[اینجا شایع است که ملک حسین «۱» به پاریس می‌آید تا بین شما و شاه مصالحه‌ای بکند. آیا اگر به پاریس بیاید، شما او را خواهید پذیرفت؟]

- نه، نخواهم پذیرفت.

[آیا شما به کسانی که اطراف شما هستند و با شما کار می‌کنند، اطمینان دارید؟]

- بله، اطمینان دارم‌