عنوان: نامه درباره ضرورت ادامه مبارزه
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۵۷/ ۷ محرم ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: ضرورت ادامه مبارزه
مخاطب: نامشخص
شناسه ارجاع: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۹۰

بسمه تعالی‌

۷ محرم ۹۹

به عرض عالی می‌رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی تفقد از این جانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است.

مطالبی که مرقوم شده بود و مطالبی که در نامه توسط حضرت آقای صدوقی بود همانهایی است که وسیله دست است برای خاموشی مردم. ولی از همه آسانتر آن است که شخصی که منشا همه انقلابات است برود، با بودن او کاری نمی‌شود کرد. جنابعالی به حرف این اشخاص که برای ماندن او طفره می‌زنند گوش ندهید. ما تکلیفی داریم که باید ادا کنیم، چه پیروز شویم یا نه. از خداوند تعالی اصلاح امور را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌