عنوان: اجازه نامه به آقای صادق خلخالی، در امور حسبیه و شرعیه
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۵۷/ ۱۵ صفر ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: خلخالی، صادق
شناسه ارجاع: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۵۳

بسم الله الرحمن الرحیم‌

بعد الحمد و الصلاه، جناب مستطاب عماد الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی- دامت افاضاته- از قبل این جانب مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت امام- علیه السلام- از مختصات فقیه است؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف سهم سادات و نصف از سهم مبارک امام- علیه السلام- را در موارد مقرره، و ایصال نصف دیگر را به این جانب یا به وکیل معروف این جانب در قم‌

«و اوصیه- ایده الله تعالی- بما اوصی به السلف الصالح من التقوی و مخالفه الهوی؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحه»؛ و السلام علیه و علی عباد الله الصالحین.

تاریخ ۱۵ شهر صفر الخیر ۹۹

روح الله الموسوی الخمینی‌