عنوان: اجازه نامه به آقای سید محمد بجنوردی، در امور حسبیه و شرعیه
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۵۷/ ۱۵ صفر ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: بجنوردی، سید محمد
شناسه ارجاع: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۵۴

بسم الله الرحمن الرحیم‌

بعد الحمد و الصلاه، جناب مستطاب سید الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید محمد بجنوردی- دامت افاضاته- مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه و در اخذ وجوه شرعیه از قبیل سهمین مبارکین و سایر وجوه مربوط به فقیه جامع الشرایط؛ و مجازند سهم سادات را به موارد مقرره شرعیه بدهند، و ثلث سهم مبارک امام- علیه السلام- را نیز در موارد مقرره صرف نمایند، و دو ثلث آن را به این جانب یا وکیل این جانب در قم برسانند و قبض وصول اخذ و به صاحب وجه رد نمایند.

«و اوصیه- ایده الله تعالی- بالتقوی و الاعراض عن الدنیا الدنیه؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحه»؛ و السلام علیه و علی عباد الله الصالحین.

تاریخ ۱۵ شهر صفر الخیر ۱۳۹۹

روح الله الموسوی الخمینی‌