عنوان: مصاحبه با تلویزیون فرانسه، کانال یک درباره اهداف شورای انقلاب
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۵۷/ ۱۶ صفر ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اهداف شورای انقلاب- انتظار از ارتش- محاکمه شاه
مخاطب: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۶۷
شناسه ارجاع:

پایه شورای انقلاب هنگام اقامت امام خمینی در پاریس ریخته شد. در آذر ماه ۱۳۵۷ به دستور امام اعضای آن انتخاب و از طرف آیت الله مرتضی مطهری مصاحبه و دعوت شدند و عبارت بودند از آقایان: طالقانی، مطهری، منتظری، هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، مهدوی کنی، دکتر باهنر، موسوی اردبیلی، سید ابوالفضل موسوی، زنجانی. همچنین آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر یزدی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس کتیرایی، دکتر شیبانی، مهندس عزت الله سحابی، سرتیپ مسعودی و سرلشگر قرنی. پس از تعیین دولت موقت و خارج شدن وزراء از شورای انقلاب آقایان بنی صدر، قطب زاده، مهندس موسوی، آیت الله خامنه ای، دکتر پیمان و جلالی عضو شورا شدند. اسامی اعضای شورای انقلاب، هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشد. شورای انقلاب از ابتدای تاسیس هفته ای یک بار و بعدها دو بار به طور مخفی در محلهای مختلف تشکیل می شد. ر.ک. بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی)، داود علی بابائی، انتشارات امید فردا، جلد اول، صفحه ۹۰

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

مصاحبه‌کننده: خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه‌

سوال: [حضرت آیت الله، اهداف «شورای انقلاب» چیست؟]

جواب: هدف این است که «شورای انقلاب» یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس موسسان را تاسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها.

[حضرت آیت الله، بعد از رفتن شاه سیاست خارجی ایران چگونه خواهد بود؟]

- سیاست خارجی ایران با همه دول بر حسب احترام متقابل است و هیچ فرقی بین دول در این باره نیست.

[حضرت آیت الله، آیا خواهان قطع تمام روابط ایران با قدرتهای خارجی هستید یا اینکه مایل به ادامه این روابط می‌باشید؟ و در صورت قطع روابط، آیا سیاست شما بسیار خشن و مخالف خواهد بود؟]

- نخیر؛ ما خواهان قطع روابط نیستیم. ما خواهان قطع وابستگیهای ایران به دول خارجی هستیم که اکنون شاه، ایران را وابسته به امریکا و سایر دول کرده است.

[حضرت آیت الله، از ارتش چه انتظار دارید؟]

- انتظار دارم که به ملت بپیوندد و به حکومت اسلامی کمک کنند؛ و در آینده نزدیک ارتشیان این کار را خواهند کرد.

[اخبار حاکی بر این است که شما شاه را محکوم کرده‌اید. آیا خواستار محکوم کردن او هستید یا محاکمه کردنش؟]

- شاه محکوم است بر حسب حکم ملت؛ لکن هر وقت ملت او را پیدا بکند، او را محاکمه می‌کند و اموال خودشان را از او می‌گیرند. شاه باید در مقابل ملت محاکمه شود و به سزای جنایاتی که کرده است برسد.

[یک تقاضای خیلی خصوصی دارم و آن اینکه اجازه بدهید همراه شما به ایران بیایم‌]

- من حالا که نمی‌توانم چیزی بگویم.