عنوان: حکم به آقای شریفی جهت حفظ کاخها و اموال در مردآباد کرج
تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۵۷/ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۹۹
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: حفظ کاخها و ضبط اموال خاندان پهلوی در مردآباد کرج
مخاطب: شریفی
شناسه ارجاع: جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۶

بسمه تعالی‌

۲۶ ع ۱ ۹۹

جناب حجت الاسلام آقای شریفی- دامت افاضاته‌

لازم است جنابعالی به مردآباد کرج بروید و در مورد حفظ کاخها و ضبط اموال آن و زمینهای مزروعی و تراکتورها و اموال دیگری که مربوط به خاندان شاه مخلوع و غاصب سابق بوده است اقدام نموده و از آنها محافظت و نگهداری کنید؛ و از تصرف غاصبان در اموال مذکوره جلوگیری نمایید. و بر مردم و اهالی محترم است که از دستورات جنابعالی در این باره پیروی و تبعیت نموده و با شما همکاری کنند. ادامه توفیقات آن جناب را از خدای تعالی خواستارم.

روح الله الموسوی الخمینی‌