عنوان: گفتگو با اسد اللَّه مبشری و علی شایگان درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۵۷/ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۹۹
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: پاسخ به سوالهایی درباره اموال دولتی و وجوهات شرعی
مخاطب: مبشری، اسد الله (وزیر دادگستری وقت)- شایگان، علی‌
شناسه ارجاع: جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۱۷ تا صفحه ۲۱۸

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]

باید مامورین کلانتریها در محل کارشان مستقر شوند. مردم در کارهای آنان دخالت نکنند تا نظم برقرار شود.

اینها «۱» با ماسک می‌خواهند به صورت تازه‌ای، نفوذ امریکا و شوروی را مجددا در ایران برقرار کنند و به اشکال جدید ظاهر می‌شوند. در اجتماعاتشان داخل نشوید، و آنها را نصیحت کنید.

[در مورد حفر چاهها و تصرف اراضی:] «۲» باید دولت در این مورد اقدام کند. [در مورد مصرف وجوهات شرعیه:] به مردم بدهید، به مردمی که در مبارزه شرکت داشته و شهید داده‌اند و صدمه دیده‌اند. [در مورد برنجهایی که از پادگانها به مساجد منتقل شده:] به مردم بدهید.

امام: فرهنگ باید متحول شود. دادگستری باید متحول شود. رسیدگیهای سابق باید ملغی شود. در رسیدگی به امور قضایی مراتب [فعلی‌] غلط است. باید موازین شرعیه باشد و رسیدگی، یک مرحله‌ای و قطعی باشد. باید دقت شود. موازین اروپایی از بین برود. ایران باید ایران باشد نه اروپا.

[وزیر دادگستری: در امر خصوصی، رسیدگی یک مرحله‌ای اشکالی ندارد؛ ولی در امور دیگر، به ویژه اعدام، دقت لازم است‌]

امام: در مورد دیوان عالی کشور یک نفر از علمای شرع باید باشد که با نظر او رسیدگی شود.

[آقای شایگان: شایعه‌ای در مورد ریاست جمهوری من در روزنامه بود که از طرف من نبوده و تکذیب می‌کنم‌]

امام: می‌دانم که از شما چنین کاری ساخته نیست!

[امام خطاب به شاعری که شعری در مدح ایشان سروده بود:] بهتر است شما برای پابرهنه‌ها شعر بگویید و آنان که فداکاری کرده‌اند.