عنوان: حکم مصادره اموال سلسله پهلوی به شورای انقلاب
تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۵۷/ ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹
مکان: تهران، منزل آقای محمود بروجردی خیابان پاسداران
موضوع: فرمان مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها
مخاطب: شورای انقلاب اسلامی
شناسه ارجاع: جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۶۷

بسم الله الرحمن الرحیم‌

۱ ربیع الثانی ۹۹/ ۹ اسفند ۵۷

شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب سپرده شود و غیر منقول- از قبیل مستغلات و اراضی- ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مامورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده‌اند، باید فورا به کمیته‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مواخذه خواهند بود.

روح الله الموسوی الخمینی‌