عنوان: نامه تشکر به آقای مسلم اوغور (تبریک ورود امام به ایران)
تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: تشکر از نامه ارسالی
مخاطب: مسلم اوغور- ترکیه
شناسه ارجاع: جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۱۵

بسمه تعالی‌

۲۸ ع ۲ ۹۹

دانشمند ارجمند جناب آقای آقا شیخ مسلم اوغور

نامه جنابعالی در مورد تبریک ورود این جانب به ایران واصل گردید. از اظهار تفقد و محبت آن جناب متشکرم. از خدای تعالی عظمت اسلام و مسلمین و اتحاد و اتفاق آنان را در راه تحقق بخشیدن به اهداف عالیه پیامبر اکرم خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌