عنوان: پیام تشکر به آقای احمد حسن البکر (تبریک استقرار جمهوری اسلامی)
تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الاول ۱۳۹۹ «1»
مکان: قم
موضوع: پاسخ پیام تبریک
مخاطب: احمد حسن البکر (رئیس جمهوری عراق)
شناسه ارجاع: جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم‌

۱۹ ج ۱ ۹۹

جناب آقای احمد حسن البکر، رئیس جمهور کشور عراق‌

پیام مودت‌آمیز آن جناب در مورد استقرار جمهوری اسلامی واصل و موجب تشکر شد. نهضت انفجاری ایران در اثر دیکتاتوری و اختناق و فشار رژیم پهلوی هشداری بود برای همه مستکبرین در مقابل مستضعفین. من امیدوارم همه دولتها با ملتهای خود با مسالمت رفتار کنند. دولتها باید در خدمت ملتها باشند و ملتها پشتیبان آنان، تا آسایش برای همگان باشد. عاقبت اختناقها انفجار است و آن، نه صلاح ملت است و نه صلاح دولت. خداوند تعالی توفیق سلم و سعادت به همه عنایت فرماید. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌