عنوان: حکم به آقای صادق احسانبخش جهت رسیدگی به کمیتههای رشت و حومه
تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۳ جمادی الاول ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: رسیدگی به کمیته‌های رشت و حومه
مخاطب: احسان‌بخش، صادق
شناسه ارجاع: جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۷۳

بسمه تعالی‌

۲۳ ج ۱ ۹۹

جناب مستطاب ثقه الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ صادق احسان‌بخش- دامت افاضاته‌

لازم است جنابعالی با همکاری و کمک جناب مستطاب ثقه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عبد الله ضیایی- دامت افاضاته- در شهرستان رشت و حومه به کار کمیته‌ها رسیدگی و تصفیه کنید؛ و نسبت به مشکلات مالی که دارند اقدام نموده ضمنا آنان را به اتحاد و یگانگی دعوت نموده، از اختلاف و تفرقه بر حذر دارید. و در تمام کارها با علمای اعلام محل- دامت افاضاتهم- مشورت و همکاری داشته باشید. از خدای تعالی ادامه توفیقات همگان را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌