عنوان: نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۳۳/ ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۷۴
مکان: قم
موضوع: خانوادگی
مخاطب: ثقفی، میرزا محمد «1»
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم‌

تصدقت شوم، ان شاء الله تعالی نقاهت وجود محترم مرتفع شده است. امید است ان شاء الله اگر خدای نخواسته بقایایی باشد بزودی رفع گردد. مستدعی است از سلامت خودتان مطلعم فرمایید؛ گر چه چند روز پیش که خانم نجم زمان «۲» اینجا بودند استفسار کردم و معلوم شد بحمد الله بهتر هستید. بنده و اهالی منزل همگی سالم هستیم. قدس ایران «۳» مخصوصا عرض سلام تقدیم می‌دارد، و از کسالت سرکار خیلی نگران بودند و سفارش بلیغ کردند که عرض سلام و دستبوسی تقدیم کنم. مصطفی «۴» عرض سلام و ارادت تقدیم می‌دارد. ایام سعادت مستدام- روح الله الموسوی‌