عنوان: بیانات : بیاناتی به آقای محمد بهبهانی بمناسبت انتقال امام از زندان به منزلی تحت محاصره
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۴۲/ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۸۳
مکان: تهران، منزل آقای نجاتی
موضوع: انتقال امام خمینی از زندان به منزلی تحت محاصره
مخاطب: بیانات [: بیاناتی به آقای محمد بهبهانی بمناسبت انتقال امام از زندان به منزلی تحت محاصره‌]
شناسه ارجاع: بهبهانی، سید محمد «1»

به دنبال سخنرانی امام در ۱۳خرداد ۱۳۴۲، عوامل رژیم ایشان را دستگیر کردند. در ۱۱ مرداد ۱۳۴۲ رسانه های گروهی خبر از آزادی امام دادند اما این آزادی نمایشی در مدت کوتاهی تبدیل به حصر گردید و رژیم نخست امام را از زندان پادگان عشرت آباد به داوودیه و از آنجا به قیطریه انتقال داد و ایشان در یک منزل شخصی، تحت نظر و مراقبت شدید ماموران قرار گرفتند. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

با انحلال مجلس بیستم توسط امینی که آن را مخالف اقدامات خود می‌دانست دولت خود وظایف قانونگذاری را برعهده داشت که مورد اعتراض گروه های مختلف قرار گرفت. با برکناری امینی و روی کار آمدن اسدالله علم، نخست وزیر جدید از نخستین اقدامات خود برگزاری انتخابات مجلس بیست و یکم را اعلام کرد. شاه نیز تصمیم گرفت برای از بین بردن آثار سیاسی وقایعی که طی سال های ۱۳۴۲‌-۱۳۴۱ اتفاق افتاده است شرایط را برای انتخابات جدید فراهم کند. ر.ک. سایت فصلنامه۱۵خرداد، ۱۵khordad42.ir

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

خیلی خوب و موفق هستم ... تا فردا غروب اینجا هستم و بعد منزلی در شمیران تهیه کرده‌اند که چند روز آنجا خواهم رفت، و سپس به قم می‌روم؛ ولی کارهایی هست که باید انجام شود و من ایستادگی می‌کنم که تمام محبوسین آزاد شوند. همچنین باید جلوی انتخابات مفتضح را گرفت‌