عنوان: پیام به کشاورزان گرّوس و بیجار (منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان)
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۸ رجب ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: منع تجاوز کشاورزان به اراضی مالکان
مخاطب: اهالی و کشاورزان گروس و بیجار
شناسه ارجاع: جلد ۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۱۶

بسمه تعالی‌

۱۸ رجب الخیر ۹۹

اهالی محترم شهرستان بیجار و کشاورزان گرامی روستانشین منطقه گروس- ایدهم الله تعالی‌

از قرار مذکور بر اثر تحریکات افرادی ضد انقلاب که به وسیله بعضی از کشاورزان ساکن دهات به اراضی مکانیزه و مستثنیات خرده مالکان تجاوز و تعدی نموده‌اند، ضمن اظهار تاسف از این عمل، بر عموم کشاورزان لازم است ماده واحده و رای کمیسیون پنج نفری را اطاعت و فورا از مزاحمات و تصرفات و تعدیات خلاف شرع مقدس که مرتکب شده‌اند خودداری و خلع ید نموده، و در غیر این صورت دولت جمهوری اسلامی به تکلیف خود عمل خواهد نمود.

روح الله الموسوی الخمینی‌