عنوان: پیام به آقای سید محمد باقر صدر پیرامون عملکرد دولت عراق
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۹ رجب ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: عملکرد دولت عراق نسبت به روحانیون و تجاوز به سرحدات ایران
مخاطب: صدر، سید محمد باقر
شناسه ارجاع: جلد ۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۵۰

بسم الله الرحمن الرحیم‌

حضرت آیت الله آقای حاج سید محمد باقر صدر- دامت برکاته- نجف اشرف‌

پیشامدهای اخیر یکی پس از دیگری موجب تاسف است. انتظار آن نبود که با جنابعالی، شخصیت علمی و اسلامی، چنین رفتار شود. چنانچه انتظار نبود و نیست که مامورین دولت عراق در سرحدات رفتاری کنند که مخالف حسن همجواری است. ملت ایران که با نهضت اسلامی خود امید دارد دست اجانب را از جمیع ممالک اسلامی کوتاه کند و استقلال را به آنها برگرداند. همچنین انتظار دارد که همان نحو که ملتها با نهضت عظیم اسلامی ایران موافق و پشتیبان آن هستند، دولتها نیز پشتیبان آن باشند. حوزه علمیه نجف اشرف، که در خدمت اسلام و مسلمین است، در طول تاریخ حافظ استقلال عراق بلکه سایر کشورهای اسلامی بوده است، انتظار ندارد که مورد اهانت واقع شود و یکی از شاخصترین بزرگان آن، مورد تهاجم واقع شود.

من به دولت عراق نصیحت می‌کنم که این دژ محکم را که حافظ کیان [و] مصالح کشور است حفظ کند. این نصیحتی بود که من در دوران گذشته به شاه مخلوع و دولت ایران کردم. از خداوند تعالی عظمت اسلام و استقلال کشورهای اسلامی را خواهانم. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‌