عنوان: بیانات در جمع هیات مدیره بنیاد مسکن (اعلام کارهای انجام شده)
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: مطلع شدن مردم از خدمات مسئولین نظام
مخاطب: هیات مدیره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌
شناسه ارجاع: جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۳

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]

کارهای انجام شده را به اطلاع مردم برسانید؛ چون از نظر خبری، ضعیف هستیم و مردم در جریان کارهای شما نیستند، خیال می‌کنند کاری انجام نشده است.