عنوان: نامه به آقای مصطفی عطری نژاد (جلوگیری از حیف و میل در خانه فرهنگ)
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۵۸/ ۱۸ شعبان ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: جلوگیری از حیف و میل در خانه فرهنگ ایران
مخاطب: عطری نژاد، مصطفی- پاکستان، کراچی
شناسه ارجاع: جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۴

بسمه تعالی‌

۱۸ شعبان ۹۹

جناب آقای میرزا مصطفی عطری نژاد- دام توفیقه‌

نامه جنابعالی واصل و از مضمون آن اطلاع حاصل گردید. در مورد خانه فرهنگ و حیف و میلهایی که تحت این عنوان می‌شود به وزارت خارجه اطلاع داده شد تا اقدام شود. و در مورد شخصی که در ذیل نامه نوشته بودید، چنین کسی از طرف این جانب نمایندگی ندارد. مراتب را به برادران ایمانی خود نیز اطلاع دهید. از خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌