عنوان: وکالتنامه به آقای سید کاظم حسینی میانجی (به مصرف رساندن اموال موهوبه)
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۵۸/ ۸ رمضان ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: انتصاب وکیل در به مصرف رساندن اموال موهوبه
مخاطب: حسینی میانجی، سید کاظم
شناسه ارجاع: جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۵۸

[حضرت آیت الله العظمی خمینی- دام ظله العالی. با تقدیم سلام، به عرض می‌رساند اینکه: در شهر کاشمر مسلمانی به نام «محمد علی قدس» تمام دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول به حضرت عالی اهدا نموده و اسناد رسمی هم تنظیم شده است. فعلا احتیاج به امضای خود یا وکیل و نماینده حضرت عالی دارد، و نسبت به مصرف آن به هر کس و به هر نحو دستور فرمایید.

شهر صیام- سید کاظم حسینی میانجی‌

بسمه تعالی. بعد التحیه. او مردی است پیر و فرتوت و صاحب ثروت بیشمار؛ لکنه جمعه من حلاله و حرامه. به فکر افتاده اموال خود را طبق اراده آن جناب بذل کند. اگر صلاح بدانید، آقای حسینی را که مردی فاضل و متقی و اعزامی جامعه مدرسین است یا کس دیگر را وکالت دهید، اموال را به نام هر کسی که امر می‌فرمایید به ثبت برساند. ۱۱/ ۵/ ۵۸/ الاقل علی مشکینی‌].

بسمه تعالی‌

جناب مستطاب ثقه الاسلام و المسلمین آقای آقا سید کاظم حسینی میانجی از طرف این جانب وکیل هستند اسناد مزبور را امضا نموده و اموال فوق را صرف امور خیریه و عمران و آبادی و مستضعفین محل بنمایند. «۱».

روح الله الموسوی الخمینی‌