عنوان: سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور (وظایف و اهمیت شورای شهر)
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۵۸/ ۱۷ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: اهمیت و وظایف شورای شهر- دو وظیفه اصلی ورزشکاران
مخاطب: ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور
شناسه ارجاع: جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۵۰ تا صفحه ۲۵۳

بسم الله الرحمن الرحیم‌

اهمیت شوراهای شهرها

خوشوقتم که امروز با دو دسته از ورزشکارها و پهلوانها مواجه شدم. و چون آقایان از شهرهای مختلف هستند، من لازم می‌دانم که مسئله‌ای که الآن محل ابتلای ماست به آقایان بگویم، که در شهرهای خودشان که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند. و آن مسئله شوراهای شهر است. این شوراها باید باشد در شهرها، بعد هم در سایر نقاط ان شاء الله- تاسیس بشود. و سرنوشت هر شهرستانی، هر شهری- که آن شوراها در آن هست- با خود این شوراهاست، که از طرف مردم تعیین می‌شوند افرادش.

ویژگی‌های اعضای شوراهای شهرها

آن چیزی که الآن لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهای ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می‌کنند صفات خاصی را داشته باشند. اول: اینکه مومن باشند؛ مومن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند، و شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند؛ تا اینکه کارهایی که می‌کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد. اگر خدای نخواسته در این امر کوتاهی بشود و شیاطینی که دوره می‌افتند و می‌خواهند افرادی را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف یک وقتی تعیین بشوند برای شوراهای شهر، این برای خود شهر خطر دارد؛ برای کشور خطر دارد؛ برای اسلام خطر دارد.

لزوم تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها

از این جهت، یک مسئولیتی الآن گردن همه ملت هست- که شما هم از همان ملت هستید و بحمد الله پهلوانهای ملت هستید، و بعدها هم پهلوانتر می‌شوید- این مسئولیت بزرگ هست، که ما الآن در یک وقتی واقع هستیم که بسیاری از ریشه‌های رژیم فاسد سابق در بین مردم هستند، و ممکن است که خودشان را با ظاهرسازی جا بزنند. باید شناسایی بشوند در هر شهرستانی که ده، پانزده نفر مثلا- حالا آن عددی که باید تعیین بکنند در آنجا- باید انتخاب بشود، باید این شناسایی بشود. در بین روحانیون یک نفر هست، خوب، هر کسی در شهرش می‌داند که کدام روحانی کسی است که صلاحیت دارد برای این کار؛ دلسوز برای ملت است. و از کسبه مثلا، از اصناف، از تجار، از کارگرها، از کشاورزها، سابقه‌اش را باید درست مردم بدانند که این در زمان طاغوت چه کاره بوده است، و سوابقش- سوابق خانوادگی‌اش- چه طور بوده است. اگر چنانچه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئولند پیش خدا. اگر فردا یک گرفتاری برای ملت به واسطه اینها پیش بیاید، ماها که می‌خواهیم تعیین کنیم افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است.

امروز وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلام مقدرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر اینکه برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می‌دهد. و آنهایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند اینها می‌خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هر چه می‌توانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و شما و ما می‌خواهیم که هر چه کار می‌شود اسلامی باشد. بنا بر این، الآن آن چیزی ... که شاید از فردا و پس فردا این کاندیدها معرفی بشوند، و شماها باید رای به کسی که می‌دهید که این در شورای شهرمان باشد، خیال نکنید که شورای شهر یک چیز آسانی است، یک چیز کمی است.

وظایف عمده شورای شهر

شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست اینهاست. شهردار را هم تعیین می‌کند. کارهای دیگر شهر را، همه را، اینها انجام می‌دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند. اینها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای نخواسته یک وقتی اشخاص ناباب تعیین بشود، رای داده بشود به آنها، و برای شهر مضر؛ برای اسلام هم مضر.

بنا بر این، یک مسئله مهمی است که باید شما توجه به آن داشته باشید. و برسانید به دوستان خودتان، به شهرستانهایی که می‌روید به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید که مردم آگاه بشوند و روی آگاهی رای بدهند.

این یک مطلبی بود که الآن مورد نظر است؛ و لازم است ان شاء الله عمل بشود. بعد، ما یک مراحل دیگری هم داریم که در موقع خودش باید از آن بحث بکنیم. یکی، قضیه مجلس شوراست. که او همه مقدرات مملکت؟ باید رای داده بشود. یکی هم رئیس جمهور است. که اینها هم دیگر بعد ان شاء الله بشود.

دو وظیفه اصلی ورزشکاران‌

و من امیدوارم که با همت همه قشرها و همت شما جوانها این مراحل را طی بکنیم. و آنهایی که مخالف با این مسائل هستند همان طوری که در رفراندم شکست خوردند، در این مسائل هم باز شکست بخورند، و پیروزی مال ملت اسلام باشد. و خداوند همه شما را ان شاء الله حفظ بکند. و همان طوری که ایشان گفتند، و خوب هم تشریح کردند و صحبت کردند، آن ورزشکارها دو وظیفه دارند: یک، ورزش جسمانی برای قوه پیدا کردن، قدرت پیدا کردن.

وقتی قدرت جسمانی پیدا شد، دفاع از مملکت می‌توانند بکنند؛ دفاع از مخالفینی که می‌خواهند به آنها حمله کنند می‌توانند بکنند. و یکی هم پرورش روحانی که اگر پرورش روحانی در انسان پیدا بشود، آن وقت قدرت جسمانیش هم مضاعف می‌شود.

و شما کوشش کنید که آن قدرت را هم، که قدرت الهی است، آن قدرت هم به برکت‌ اسلام و به برکت مولا امیر المومنین- سلام الله علیه- در شما پیدا بشود، که یک مرد روحانی قوی و جسمانی قوی بشوید که هم جانب روحتان قوی باشد؛ و هم جانب جسمتان قوی باشد.

و من هم دعا به همه‌تان می‌کنم؛ و خدمتگزار همه‌تان هم هستم. خدا همه‌تان را حفظ کند.