عنوان: سخنرانی در جمع روحانیون تجریش (مقابله با دشمن- رعایت موازین شرعی)
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۵۸/ ۱۹ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: مقابله با اقدامات رذیلانه دشمن- رعایت موازین شرعی
مخاطب: روحانیون منطقه تجریش‌
شناسه ارجاع: جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۶۳ تا صفحه ۲۶۶

بسم الله الرحمن الرحیم‌

ضعف دشمن در اقدامات رذیلانه‌

قضیه این پاسدارهای شهید، گر چه تالم آور است- و یک تالم هم برای این است که چرا باید جامعه این قدر منحط باشد و افراد این قدر زبون باشند و از خدا بی‌خبر که این طور جنایات را انجام می‌دهند؛ در صورتی که اسلام برای همه است، و اسلام به نفع جامعه مستضعفین است. لکن مع الاسف اینها باز نفهمیده‌اند. نه اسلام را فهمیدند؛ و نه به مستضعفین، ایشان توجه دارند- در عین حال که آن قضایا قضایای اسف‌انگیزی است، لکن حکایت می‌کند از ضعف آنها. شما گمان نکنید که این کارهای آنها دلیل بر این است که یک کاری انجام می‌دهند. اینها مثل یک دزدهایی می‌مانند که قایم شدند، یک جایی مخفی شدند در پناهگاههایی، و به طور ناگهان یک وقت یک کار خلافی انجام می‌دهند. لکن مطمئن باشید که کار اساسی نمی‌توانند انجام بدهند، و شکست خوردند؛ شکست فاحش خوردند. و سرانشان فرار کردند. یک عده ایشان هم که هستند هنوز مثل دزدهایی می‌مانند که به طور ناگهان می‌زنند. تتمه‌شان هم از بین خواهند رفت ان شاء الله. و ملت ما باید همان طوری که تا کنون پیش آمده است از حالا به بعد هم پیش برود، و قوی باشد.

ملتی که با مشت محکم تو دهن امپراتورها زد، تو دهن ابرقدرتها زد، برای یک همچو کارهای جزئی- که یک دسته دزد و یک دسته قاچاقچی انجام می‌دهند- هیچ ابدا خوفی به خودتان راه ندهید.

حفظ سلامت مردم بی‌گناه در برخورد با دشمن‌

و اگر چنانچه ملاحظه این معنا نبود که در کردستان برادرهای ما هستند و اگر بخواهیم شدت عمل انجام بدهیم ممکن است این برادرها خدای نخواسته یک صدماتی ببینند، اگر این ملاحظه نبود، در دو روز اینها کلکشان کنده می‌شد. لکن مع الاسف چون مخلوط به مردم هستند، از این جهت نمی‌شود آن شدت عمل را [به خرج‌] داد، مگر اینکه اینها پناهنده بشوند به کوهها و پناهنده بشوند به جنگلها، که آن وقت با شدت عمل با ایشان عمل می‌شود. لکن باید برادران کرد ما متوجه باشند که اینها خائن هستند، اینها می‌خواهند مملکت را مثل زمان سابق به دست چپاولگرها بدهند. باید اینها بیدار باشند، و نگذارند اینها رشد بکنند و نگذارند که اینها خرابکاری بکنند. اینها را معرفی بکنند تا اینکه قوای دولتی اینها را اخذ کند و به سزایشان برساند. خداوند ان شاء الله اسلام را و مسلمین را از شر این فاسدها نجات بدهد.

ندادن بهانه به دست دشمنان‌

و اما راجع به مسائل خودتان. البته امروز باید این بار را همه به مقصد برسانید. و مهم این است که در هر جا هر کمیته‌ای هست و در هر جا پاسداری هست و در هر جا هر دادگاه انقلابی هست چون اینها به اسم اسلام است، الآن به اسم جمهوری اسلام است، از این جهت وظیفه، هم برای آقایان علما- که در راس هستند- و هم برای پاسدارهای محترم- که برادر هستند- و هم برای دادگاهها و کمیته‌ها، یک وظیفه سنگین اسلامی است. اگر حالا در یک همچو موقعی که همه چیز باید اسلامی باشد و در خارج و داخل جمهوری اسلامی ثبت شده است، اگر حالا خدای نخواسته یک چیزی واقع بشود از بعض کمیته‌ها، از بعض دادگاهها، از بعض پاسدارها، و اینها، خصوصا چنانچه خدای نخواسته از بعض مثلا کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند، این یک بهانه‌ای دست دشمنها می‌دهد که اسلام را با آن بهانه و با این ترتیب؛ یک طور دیگری معرفی کنند.

لزوم عمل بر طبق موازین الهی و شرعی‌

الآن در مطبوعات خارجی به واسطه همین اجانبی که می‌خواستند منافع ببرند از اینجا و منافعشان در خطر است، و ان شاء الله دیگر به دست آنها نخواهد رسید، اینها مشغول یک تبلیغاتی شده‌اند، مشغول یک حرفهای باطلی شدند. گاهی راجع به اعدامهایی که شده است مثلا اشکال می‌کنند؛ گاهی راجع به مسائل دیگر. البته آنها باید صدایشان درآید، لکن ما نباید بهانه دست آنها بدهیم. ما باید روی موازین الهی، روی موازین شرعی، عمل کنیم.

امروز از یکی از آقایان علمای شیراز یک کاغذی برای من آمد که من حالا مطالعه کردم. ایشان راجع به این حدودی که در مناطق مختلف ایران جاری می‌شود شکایت داشتند که این حدود موافق با موازین عمل نمی‌شود و تخلفات می‌شود. از این جهت، خوب است که بگذارند این را در وقتی که یک موازین شرعی پیدا بشود، و آن وقت اجرا بشود. ممکن است که الآن بر خلاف موازین شرع اجرا بشود. از این جهت، خوب است که یک توقفی بشود که مبادا خدای نخواسته حدود بر خلاف آن چیزی که شارع مقدس فرموده است عمل بشود. البته حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد؛ و با آن موازینی که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود یک جنایتی از قبیل مثلا فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من دیدم کالمیل فی المکحله. «۱» و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند. آن هم قاضی موعظه‌اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری می‌شود، شاید اشتباه می‌کنی، به جوری که شارع می‌خواهد که یک همچو مسائلی چه نشود واقع نشود.

دقت بسیار در اجرای حدود شرعیه‌

آنکه تا یک مطلبی می‌شود، تا یک تهمتی زده می‌شود، یک وقتی خدای نخواسته دست به یک همچو اعمالی زده بشود، این بر خلاف رضایت خداست و بر خلاف مسیر اسلام است؛ بر خلاف نهضت است؛ موجب این می‌شود که آبروی نهضت از بین برود؛ موجب این می‌شود که خدای نخواسته اسلام یک طور دیگری جلوه بکند. و حال آنکه اسلام آن طور که بیان فرموده است و حدود را تعیین کرده با آن شرایط، کم اتفاق می‌افتد که ثابت بشود. همان وقت هم باید تحت نظر مجتهد عادل باشد. هرج و مرج نباشد که هر که در هر گوشه‌ای یک چیزی درست کرده است، حدود جاری بکند. و حدود را نمی‌توانند جاری بکنند [مگر] اینها مراعات بشود، که مبادا خدای نخواسته چهره اسلام- خدای نخواسته- جور دیگر جلوه بکند؛ دشمنهای ما چهره اسلام را طور دیگری جلوه بدهند. اینها از اموری است که باید مراعات بشود. بسیار مراعات بشود، موظفیم همه‌مان.

الآن یک وقتی است که در یک حالی ما هستیم که اسلام بین این است، که درست جلوه بکند؛ که اگر درست جلوه بکند- امید این هست که همه رو به او بیاورند. و اگر ما نتوانیم یک همچو کاری انجام بدهیم و خدای نخواسته یک طور دیگری بشود، خوب، شکست می‌خوریم. و شکست، شکست همیشگی است؛ نه شکست موقت. اگر ما حالا نتوانیم یک کاری انجام بدهیم، دیگر هیچ وقت نمی‌توانیم انجام بدهیم.

خداوند ان شاء الله همه شما را موفق کند. و من از همه‌تان متشکرم، و دعاگوی همه و خدمتگزار همه هستم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته‌