عنوان: حکم انتصاب آقای سید اسد اللَّه مدنی به سمت امامت جمعه همدان
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۵۸/ ۲۱ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: انتصاب امام جمعه همدان و تصدی در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: مدنی، سید اسد الله
شناسه ارجاع: جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۸۰ تا صفحه ۲۸۱

بسمه تعالی‌

خدمت جناب مستطاب، سید العلماء الاعلام و حجت الاسلام، آقای حاج سید اسد الله مدنی- دامت افاضاته‌

به قرار گزارشهایی که از شهرستان همدان می‌رسد، آشفتگیهایی در سطح شهر موجود، و بیم آن می‌رود که گروههای منحرف اسلامی اختلافات و انحرافاتی نمایند که با نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی مخالف باشد. لهذا جنابعالی، با آنکه در مجلس خبرگان نماینده هستید، عجالتا به مدت ده روز یا دو هفته به همدان تشریف ببرید، و اوضاع منطقه را بررسی نمایید، و احوال و فعالیتهای منحرفین را از نزدیک سخت مورد مراقبت قرار دهید.

و ان شاء الله تعالی، پس از برگزاری مجلس خبرگان، مدتی طولانی برای بررسی اوضاع و سامان دادن به اوضاع آشفته به همدان تشریف برده، و به مسائل مربوط و امور شرعیه و گرفتاری شهر و منطقه مربوط به آن رسیدگی و اصلاح فرمایید.

جنابعالی، که به شایستگی علمی و عملی موصوف هستید، منصوب به امامت جمعه در شهر همدان می‌باشید. و چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امر است، کسی بدون نصب نمی‌تواند تصدی کند.

و نیز جنابعالی مجازید در تعیین قاضی شرع برای دادگاههای شهر و حومه. اهالی محترم و مومن به انقلاب موظفند از معظم له پشتیبانی قاطع کرده، و وجود محترم ایشان را غنیمت شمارند.

جناب ایشان وکیل این جانب در اخذ وجوه شرعیه، و صرف در موارد مقرره هستند. اهالی محترم وجوه شرعیه خود را به ایشان بدهند که مورد قبول است. و السلام علی عباد الله الصالحین و رحمه الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‌