عنوان: حکم به آقای رمضانعلی قوچانی جهت عزیمت و انجام امور مذهبی در قوچان
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۵۸/ ۲۱ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: انتصاب نماینده در قوچان
مخاطب: قوچانی، رمضانعلی
شناسه ارجاع: جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۸۲

بسمه تعالی‌

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ رمضانعلی قوچانی- دامت افاضاته‌

طوماری به امضای جمع زیادی از جامعه روحانیت و اهالی محترم شهر قوچان واصل گردید که درخواست نموده‌اند جنابعالی جهت ارشاد و تبلیغ و رسیدگی به امور مذهبی و اقامه نماز جماعت و رفع نیازمندیهای دینی بدانجا بروید و در آنجا بمانید و با توجه به وضع زمان و آشنایی جنابعالی به محل، مقتضی است دعوت آقایان محترم را پذیرفته و ضمن انجام وظایف مذهبی، اهالی را به اتحاد و یگانگی دعوت کنید.

امید است اهالی محل نیز قدردان وجود شریف بوده و از همکاریهای لازمه در پیشبرد اهداف عالیه اسلام دریغ نورزند. از خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‌