عنوان: حکم انتصاب آقای محمد باقر رفیعی به سمت امامت جمعه شهر ری
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۵۸/ ۲۳ ذی الحجه ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: انتصاب امام جمعه شهر ری
مخاطب: رفیعی، محمد باقر
شناسه ارجاع: جلد ۱۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۸

بسمه تعالی‌

۲۳ ذی الحجه ۹۹

جناب مستطاب آقای حاج شیخ محمد باقر رفیعی- دامت افاضاته‌

طومار مفصلی از اهالی محترم شهر ری- ایدهم الله تعالی- واصل گردید که در آن تقاضای اقامه نماز جمعه در آن شهر نموده بودند. و با توجه به وضع زمان و احتیاج مسلمانان به اجتماع بیشتر، مقتضی است جنابعالی انجام این فریضه بزرگ الهی را به عهده گرفته، و بدین وسیله به امامت نماز جمعه منصوب می‌شوید. امید است اهالی محترم نیز فرصت را مغتنم شمرده، هر چه باشکوهتر و با اجتماع بیشتر، فریضه جمعه را انجام دهند. از خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌