عنوان: تلگراف تشکر به آقای سید عبد اللَّه شیرازی (کسالت قلبی امام)
تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۵۸/ ۹ ربیع الاول ۱۴۰۰
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
مخاطب: شیرازی، سید عبد الله
شناسه ارجاع: جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۳۰

بسمه تعالی‌

مشهد- حضرت آیت الله آقای شیرازی- دامت برکاته‌

تلگراف «۱» محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی تشکر می‌نمایم. ملتمس دعا هستم.

روح الله الموسوی الخمینی‌